Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Stort sett godt fornøyd med forbundet

11.06.2014
At NSOF har tilgjengelige, hjelpsomme medarbeidere som tar seg tid på telefonen, gir gode svar på mail og kan sine saker er det medlemmene setter størst pris på.  Det viser medlemsundersøkelsen.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

 ordsky.JPG

DOMMEN: Slik karakteriserer medlemmene Norsk Sjøoffisersforbund. Størrelsen på ordet gjenspeiler hvor mye medlemmene vektlegger det.

Forbundet er tilgjengelig, nyttig og hjelpsom. Det er dommen fra de nesten 1 800 medlemmene som sa sin mening i medlemsundersøkelsen i februar og mars.  2 av 3 medlemmer er helt fornøyd med forbundet og det å være medlem.  Like mange ville anbefalt andre å være med.

 
Nyttige tilbakemeldinger
- Vi har fått svært mange hyggelig og nyttige tilbakemeldinger gjennom denne undersøkelsen, sier avdelingsleder Hilde Brubakk. Dette er første gang på lenge forbundet gjør en grundig kartlegging av hva medlemmene mener om den jobben forbundet gjør for medlemmene direkte og hva de ønsker å få ut av sitt medlemskap. Andre undersøkelser de siste årene har i større grad handlet om hva medlemmene mener om forbundets valg og prioriteringer på fag og politikk – fra skipsfartspolitikk, piratvirksomhet og LO.
 
Viktig å være med
Tre av fire av medlemmer mener det er viktig å være medlem av en fagforening, og hovedårsakene til at man er med er både klassiske fagforeningsoppgaver som tariff og samhold med egen profesjon. Få av medlemmene oppgir at de er medlemmer for å få personlige og økonomiske medlemsfordeler.
- Dette er i tråd med det andre forbunds kartlegginger viser. Rabattavtaler og «frynsegoder» er noe mange fagforeninger tilbyr og som settes pris på, men til syvende og sist er det helt andre ting som avgjør hvor fornøyd man er med forbundet sitt, sier Brubakk. 
 
Sikre arbeidsplassene.
Når medlemmene blir spurt om hva som er viktig for dem personlig, scorer lønn- og arbeidsvilkår og samhold innad i yrkesgruppen høyest. Samtidig mener åtte av 10 medlemmer at det å påvirke maritim politikk og sikre norske arbeidsplasser til sjøs er den aller viktigste jobben for Norsk Sjøoffisersforbund de neste årene. 
- Det er hyggelig å se at så mange anerkjenner at forbundet har et viktig ansvar ikke bare for å ivareta de som er medlem i dag, men også for å trygge arbeidsplassene for norske sjøfolk i fremtiden, sier Brubakk. Dette er godt å ha med seg nå som politikerne igjen setter våre rammevilkår og våre arbeidsplasser i fare.
 
Personlig service
Medlemsundersøkelsen målte også tilfredshet med tilbudene og servicen til forbundet. Målingen viser at medlemmene er mest fornøyd med den servicen de får når de henvender seg til forbundet sentralt og med ferieboligene. Sjøoffisersforsikringen er det tilbudet medlemmene er minst interessert i og fornøyd med.
 
Maritim logg populær
Maritim Logg leses godt at de fleste, og er fortsatt den viktigste kilden til informasjon fra forbundet. Men mange er også fornøyd med den informasjonen de får på e-post, og kunne ønske seg mer informasjon gjennom denne kanalen. Facebook og sosiale medier er naturlig nok mest populært blant de yngste.
 
Gammeldags
Når medlemmene ble bedt om å velge blant ord som kunne beskrive forbundet, kom «gammeldags» høyt opp. 
– Det velger vi å ta delvis som en kompliment. Som fagforening har vi en viktig jobb i å være konservative og representere trygghet, tradisjon og rettigheter.  Men vi jobber også hardt for å modernisere oss, særlig når det gjelder profil, kommunikasjon og tilgjengelighet, sier Brubakk.
 
Tar kritikk
- Denne undersøkelsen inneholdt mange hyggelige tilbakemeldinger for oss som er ansatt for å gjøre en best mulig jobb for medlemmene. Men det aller viktigste er å gå grundig inn i undersøkelsen og fritekstsvarene og ta til oss det som er av tilbakemeldinger, forbedringsforslag og kritikk. At tilbakemeldingene gjennomsnittlig er gode, er ikke godt nok. Ett misfornøyd medlem er ett for mye, og nå har vi fått mye ny kunnskap om hva vi kan gjøre for de som ikke er helt fornøyd med medlemskapet sitt, sier Hilde Brubakk.
 
graf1.JPG
graf2.JPG


graf3.JPG
graf4.JPG