Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Flere nordmenn seiler "deep sea"

22.09.2018
Flere norske seiler nå «deepsea». Det kom fram under Norsk Sjøoffisersforbunds fagseminar i forkant av landsmøtet i Bergen lørdag 22. september.
Salen web.jpg
Norsk Sjøoffisersforbunds 15. landsmøte åpnet med et fagseminar kl 0930 i dag.
 
Ifsma we.jpg

Første foredragsholder var generalsekretær Jim Scorer som orienterte om arbeidet i den internasjonale skipsførerorganisasjonen IFSMA.
web borge 18.jpg

- Vi er inne i en ny industriell revolusjon, sa Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene.Vi er inne i en ny industriell revolusjon, sa Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene.
Han holdt foredrag om «Havrommet. Uutnyttede muligheter og rom for vekst».
Han etterlyste likeverdige konkurransevilkår med tungtransport som slipper avgiftene skip er pålagt.
­ Det er også mye å hente med å effektivisere havnene, understreket han.
­ Vår lange kystlinje er perfekt for sjøtransport, men vi må tørre å bygge ut noen sentrale havner, sa Borge, som flere ganger understreket miljøaspektet ved å få mer gods over fra trailere til skip.
­ Også jordbruket kommer til å flytte ut på havet. Ikke i dag, ikke om ti år, men i en nær framtid, avsluttet han.
 
web hans 18 innside.jpg
«Maritim Kompetanse i en digital fremtid», var tittelen på adm. dir. Hans Sandes foredrag.
­ Norske sjøfolk har alltid vært flinke til å omstille seg. Vi har nå startet en prosess for om mulig å finne svar på hvilken kompetanse framtidens norsk sjøfolk må ha.
Sentralt i prosjektet står fire «workshops» langs kysten.
­ Prosjektet skal munne ut i en rapport neste år, sa Sande.
web anders 18.jpg
Anders Hansson, viseadministrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund orienterte om NSOFs kamp for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.
­ Flere forskningsrapporter fastslår at Norge har handlingsrom til å iverksette tiltak som sikrer likeverdige konkurransevilkår. De siste årene har forbundet også fått støtte for sitt syn av flere jusprofessorer, sa Hansson.
Internasjonale studier underbygger også muligheten Norge har for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, avsluttet Hansson.
 
web lie 18.jpg
Olav Lie, rådgiver i LO orienterte om LOs Maritime utvalg.
- Da Norsk Sjøoffisersforbund kom inn ble maritim sektor i LO betraktelig styrket, understreket Lie.
Han sa at LOs Maritime utvalg er en arena for å løfte viktige næringspolitiske saker.
- Med IndusteriEnergi, Fellesforbundet Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund på laget dekker vi både land og sjø og kan se ting i sammenheng, sa Lie.
Han viste også til statistikk som viser at antall nordmenn på konstruksjonsskip har økt siden 2014.
- Framover kommer det til å bli mer og mer fokus på de ti oljebud. Aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkning som skaper og sikrer norske arbeidsplasser, fastslo Lie.
Han mente det når var på tide å se hva man kan gjøre med bøyelasteskip som seiler med fremmed flagg.
web solberg 18.jpg
Adm. dir. Harald Solberg i Norges Rederiforbund åpnet med å si NSOF og NR er samarbeidspartnere.
- Det er når vi samarbeider vi klarer å få politisk resultater, sa Solberg og la til at organisasjonene selvfølgelig også er uenige og har ulike prioriteringer.
Han viste til enigheten i forbindelse med konstruksjonsskip og innføringen av nettolønn «deepsea» som har medført 700 nye arbeidsplasser for norske sjøfolk.
I likhet med Olav Lie ser han muligheter når det gjelder bøyelastere.
- Det er fortsatt meget tøffe tider for offshore service, men opplagstoppen er trolig nådd. Likevel ratenivået på sokkelen er ikke levelig, mente Solberg.
Han mente operatørsiden må vise større ansvarlighet når det gjelder oppdrag på sokkelen.
Solberg har god tro på norsk skipsfarts framtid.
 - For å lykkes i framtiden er det avgjørende at vi for eksempel håndterer klimautfordringene, sa Solberg.
 
Han avsluttet fagseminardelen. Kl 1300 starter selve landsmøtet.