Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Styrevalg 2014

26.04.2014
​​ Det var rekordstor oppslutning om styrevalget denne gang. 3 nye styremedlemmer fra innenriksfarten og 4 nye fra utenriksfarten er dermed valgt inn.
Asbjørn Furnes orienterte om resultatene og den kvotering som ble gjort ut fra vedtekenes bestemmelser om representasjon fra distriktene og de ulike fartsområdene.
 
Totalt 1509 medlemmer deltok i avstemmingen. 183 sendte inn gyldige papirstemmesedler og 1 302  stemte via e-post eller internett.
 
Følgende går inn i styret for perioden 2014-2018:
 
Distrikt 1 Alf Zachariassen  Gjenvalg 
Distrikt 1 Asbjørn I. Thomassen Nyvalg 
Distrikt 1 Johnny Hansen  Nyvalg 
Distrikt 2 Harald Søvdsnes  Nyvalg 
Distrikt 3 Terje Kallevåg  Gjenvalg
Distrikt 4 Lars Eigil Sørensen  Nyvalg
Distrikt 5 Claus Horntvedt  Gjenvalg
    
Følgende blir varamedlemmer i det nye styret:
Distrikt 1  Eirik Angell 
Distrikt 2  Runar Johnsen 
Distrikt 3  Gunnar Paulsen
Distrikt 4 Tor Anders Berge 
Distrikt 5 Øystein Torp
 
Fordelingen i det nye styret blir 8 utenriksmedlemmer og 6 innenriksmedlemmer.
Harald Åge Weines, Tommy Endé Øvstegård, Jarle Kirkeslett, Per Talleraas, Atle Olav Trollebø, Edgar Andersen og Roar Gallis ble valgt i 2012 og sitter til 2016. De utgjør sammen med det nyvalgte og gjenvalgte forbundets styre de neste 4 årene.
 
Vedtektsendring
Styret ber over stemmeseddelen 2014 også medlemmene ta stilling til endring av to paragrafer i vedtektene. Endringen gjaldt en preisering i paragraf 2 av hvem som kan være medlemmer av styret, og en justering av paragraf 12 om bruk av varamenn i styret.
 
Til sammen 1081 avga stemme om vedtekstendring. 127, dvs 11,75 % stemte nei, 954, dvs 88,25 %, stemte ja. Vedtekstendringene ble dermed vedtatt det nødvendige to tredjedels flertallet.