Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Birger Hågensen

​Styrevalg 2014. Distrikt 5

5-4 Birger Hågensen.jpg.jpg

Birger Hågensen

Kråkerøy
Alder: 58
Skipsfører
Bastø Fosen AS
Verv: Hovedtillitsvalgt 

De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
1) Bevare og videreutvikle nettolønnsordningen slik at de som seiler i utenriksflåten lettere kan konkurrere med utenlandske sjøfolk om jobbene til sjøs.
2) Etter regjeringsskifte tror jeg det blir svært viktig å ta vare på opparbeidede rettigheter i forbindelse med turnuser, arbeidstid osv. Viktig at disse tingene er forutsigbare for sjøfolka. 

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
Rekruttering av unge til sjømannsyrkene. Det må mere stimulering til for at rederne skal synes det er attraktivt å tilby lærlingeplasser både utenriks og innenriks.
Bemanningsproblematikken er en gjenganger som det må settes et mye sterkere søkelys på både nå og i et lengre perspektiv, så lenge vi har et sjøfartsdirektorat som jobber som redernes representanter og ikke tar hensyn til kapteinens meninger i bemanningssaker.