Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Tor Anders Berge

​Styrevalg 2014. Distrikt 4
4-4 Tor Anders Berge.jpg.jpg

Tor Anders Berge

Forsand
Alder: 34
Maritim seksjonsleder
COSL Drilling Europe
Verv: Tillitsvalg, forhandlingsutvalg DSO, tidligere hovedtillitsvalgt
 
 
 

De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
1) En av de to viktigste sakene for NSOF akkurat nå er å fortsette presset på politikerne for å forbedre og opprettholde konkurranseevnen til norske sjøoffiserer som vi dessverre stadig ser blir byttet ut med billigere utenlandsk mannskap.
2) En annen viktig sak som henger sammen med konkurranseevnen, er aktivt engasjement i rekrutteringsarbeidet til den maritime næringen. En del av grunnen til at utenlandske offiserer ofte velges er ganske enkelt mangel på norske. For å videreføre og bevare norske sjøoffiserers maritime kompetanse og gode rykte, må vi derfor fokusere på rekruttering til bransjen.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
En av de viktigste sakene sett i et lengre perspektiv er sammenslåing mellom Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffiserforbund. Skal vi som offiserer til sjøs få gjennomslag for våre saker står vi etter min mening mye sterkere sammen. På riggsiden har vi allerede DSO-samarbeidet, som de aller fleste medlemmer er fornøyde med. For noen år tilbake stemte 93% av NSOF- medlemmene for sammenslåing med DNMF. En sammenslåing av DNMF & NSOF mener jeg kun gir fordeler gjennom bl.a. enda bedre oppfølging, flere/bedre fordeler, samlet kompetanse og mer slagkraft.
I forbindelse med rekruttering må vi også sikre et bra utdanningsløp i samarbeid med næringen og rederne.