Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Tore Undheim

Styrevalg 2014. Distrikt 4
 
4-3 Tore Undheim.JPG.jpg

Tore Undheim

Bryne
Alder: 51
Skipsfører
Norled AS
Verv: Tidligere tillitsvalgt

 
 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
1) Foruten å arbeide for dei beste lønns og arbeidsvilkår for medlemmene, er det viktig å arbeide for at lokale saker/avtaler blir knytta nærmere regionsledelse og ledelse sentralt i forbundet.
Dette for å støtte opp om den lokalt tillitsvalgte og for å kvalitetssikre sakene og saksgangen mellom forbundet og rederiet.
2) For å sikre arbeidsplasser i Norge er det viktig å få igjennom ein allmengjering av tariffavtalen på norsk sokkel.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
Framover i tid er det nødvendig å påvirke myndighetene
- i å få ein større andel av transportbehovet over på sjøen.
- i å ha eit høgt kompetansenivå og å tilrettelegge kurs og kompetanseheving på ein kostnadseffektiv måte.
- i å ha ei forsvarleg drifts- og sikkerhetsbemanning på norske skip.
For å vekse som organisasjon og dermed få større tyngde i forhandlingar, er det svært viktig med engasjerte medlemmer.
Ein bevisttgjering av alle medlemmers ansvar og påverkningskraft er derfor viktig for kva rolle NSOF får i framtida.