Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Knut Erik Haugen

​Styrevalg 2014. Distrikt 4
4-2 Knut Erik Haugen.JPG.jpg

Knut Erik Haugen

Tau
Alder: 44
Overstyrmann
Fjord1
 
 
 
 
 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
Bemanningsreduksjon: Allmenngjøring av tariffavtaler må på plass for å hindre sosial dumping. Det må tilrettelegges for at utenlandske og norske arbeidstakere har like lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart.
I forbindelse med innføring av anbud har det blitt større press på rederiene for å redusere bemanning. Skipene er blitt større, bemanningen har krympet samtidig som navigatørene blir pålagt stadig flere arbeidsoppgaver. Det er Sjøfartsdirektoratets oppgave som utsteder av bemanningsoppgaver å påse at sikker drift iht lover og forskrifter lar seg utføre utfra bemanning.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
Gode forutsigbare rammebetingelser er nøkkelen til at vi også i framtiden kan opprettholde og styrke vår rolle som en av de ledene skipsfartsnasjonene med offiserer som innehar høy kompetanse. Dette gjelder innenfor alle ledd, fra støtte til våre skoleskip/utdanningsinstitusjoner som jeg mener gjør en fantastisk jobb, til skatterefusjonsordningen som gjør at sjøfolk etter endt utdannelse har en jobb å gå til. Skatterefusjonsordningen må indeksreguleres.