Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Lars Eigil Sørensen

​Styrevalg 2014. Distrikt 4
4-1 Lars Eigil Sørensen c.jpg.jpg

Lars Eigil Sørensen

Vedavågen
Alder: 45
Skipsfører
Solstad Shipping AS
 
 
 

 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
Kursendring nå «handlingsplan 2014/2015». Bedre og mer fleksible pensjonsordninger; Gjøre pensjonsalder fleksibel, fjerne særregel mellom 60-62 "sjømannspensjon" Mulig med pensjon + å arbeide. Innføre OTP og inkludere gammel tilleggspensjon i den.
Ved å fjerne 60-62 særordningen vil trolig flere seile. Vi som får ta del i OTP vil gå en gullkantet pensjontilværelse i møte. Ved OTP får etterlatte innbetalt pensjon.
Innføre nettolønn for alle norskeide fartøy. Nettolønn bør følge den norske sjømann uavhengig hvilket flagg de seiler under. Få fjernet taket på nettolønn. Heve sjømannsfradraget til 200 k både for fiskere og sjøfolk.
Når norske sjøfolk er mangelvare vil det ansettes flere. Mangelvarer stiger normalt i verdi.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
Et enda sterkere forbund, få tilbake «frafalte», kapre studentene, vurdere sammenslåing. Dessuten videreutvikle det gode samarbeidet med rederiene. Muligheter for nye fleksible friordninger. Staten må ta større del av opplæringskostnad. Ved å betale 80 % av lærling /kadettutgiftene får vi nok plasser i alle rederier.
Bedre grunnutdanningen ved utvidet bruk av simulator for få opp kvaliteten. Fjerne datostempel for farledsbevis og gjøre det enklere for norske å få nytt. Eksempel gratis opplæring på simulator for de som ønsker. Den norsk offiser skal ta tilbake kysten våres.
Å forbedre «Sør for Brest» avtalen, betalt fra dør til dør.