Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Peder-Andre Søvdsnes

​Styrevalg 2014. Distrikt 3
3-2 Peder André Søvdsnes.jpg.jpg

Peder-André Søvdsnes
Bergen
Alder: 34
1 styrmann/DP-Operatør
Island Offshore Crewing AS
Verv: Hovedtillitsvalgt, forhandlingsutvalg DSO
 
 
 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
1) Jobbe for å få innført allmenngjering av norske tariffavtalar på norsk sokkel/norsk farvatn – for å hindre sosial dumping i våre farvatn.
2) Å innføre ”nettolønnsordninga”/refusjonsordninga på NIS – for også å sikre betre rekruttering av norske sjøfolk i utanriks /internasjonal fart.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
På eit lengre perspektiv må gjere det vi kan for å få modernisere den maritime utdanninga slik at sjøfolka som vert utdanna er rusta til å møte den moderne skipsflåten. Vi må og sørge for at dei som vert utdanna både som ”underordna” får seg lærlingplassar og at dei som kjem ut frå teknisk fagskule/høgskulen får sine kadettplassar slik at rekrutteringa ikkje stoppar opp.