Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Gunnar Paulsen

​Styrevalg 2014. Distrikt 3
3-1 Gunnar Paulsen.jpg.jpg

Gunnar Paulsen
Flaktveit
Alder: 42
Overstyrmann
Farstad Shipping AS
Verv: Hovedtillitsvalgt, tidligere varamedlem styret og forhandlingsutvalg utenriks.
 
 
 
 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
1) Den viktigste saken er å få allmengjøring av norske lønns- og arbeidsvilkår langs kysten og på norsk sokkel. Dette for å sikre norske arbeidsplasser også i framtiden, både til vanns og på land. Den maritime klyngen er helt avhengig av norske sjøfolk som opparbeider kompetanse til sjøs, for å løse framtidige utfordringer både på land og hav for å videreutvikle løsninger som vil komme hele samfunnet til gode.
2) Jeg vil også kjempe for en økning i sjømannsfradraget. Dette fordi jeg mener det er essensielt at hyren til sjøfolkene også skal kunne kompensere samboere/ektefelles inntektstap som følge av at sjømannen har mindre tid hjemme.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
NSOFs påvirkning nasjonalt og internasjonalt for å bedre regelverk og rettighetene til alle sjøfolk. Dette er en lang og tidkrevende prosess, men vil krones med at alle vil få det bedre. Målet må tilslutt være at det ikke skal finnes sosial dumping, verken på hav eller land!