Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Harald Søvdsnes

​Styrevalg 2014. Distrikt 2
2-4 Harald Søvdsnes.jpg.jpg

Harald Søvdsnes
Eidså
Alder: 57
Skipsfører
Golden Energy Offshore
Verv: Tidligere styremedlem, hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg utenriks
 
 
 
 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
Allmenngjøring av Norske tariffer på Norsk sokkel er utvilsomt sak nr. 1. Dette sikrer Nasjonen mot sosial dumping og er et «likhet for loven prinsipp for alle». 
Pålegge Kystverket å utdanne norske navigatører til farledsbevis for hele kysten
Pr. dato har det blitt slik at nyutdannede norske navigatører er utestengt fra å praktisere egen yrkesutdanning i hjemlige farvann. Dette kan ikke fortsette uten at departementet selv må ta ansvar ved å påta seg kostnader tilknytt utstedelse av Farledsbevis.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
Den maritime næringen er en av Norges aller viktigste kilder til verdiskaping og dermed bidragsytende til bevaring av velferdsstaten. Ansettelse av norske sjøfolk også i fremtiden er både nødvendig og lønnsomt for den maritime næringen totalt sett. Norske territoriale landegrenser skal ikke være grunnlag til forskjellsbehandling av norske og internasjonale mannskaper som har sitt yrke innenfor norske landegrenser, noe som underbygger krav om lovfestet tiltak for norske tariffer på norsk sokkel.
Losen er uten ansvar for navigeringen av fartøyet, det er det fartøysjef eller hans stedfortreder som innehar. Men lovverket til farledsbevis har blitt såpass innfløkt og kostnadsstyrt at Kystverket må ta konsekvenser av eget regelverk og påta seg etterutdanning av norske navigatører for hjemlige farvann.