Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

2-1 Runar Johnsen

Styrevalg 2014. Distrikt 2
2-1 Runar Johnsen.jpg.jpg

Runar Johnsen

Vartdal
Alder: 42
Skipsfører
Fjord1
Verv: Tidligere tillitsvalgt og varatillitsvalgt

 

 

 

De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
1) I nær fremtid må Norsk Sjøoffisersforbund følge opp bemanningssaker og sikkerheten på innenriks fergefart. Anbudsprosessene fører til et stadig større press for å få gjennomført mannskapsreduksjoner slik at rederiene skal tjene penger. Skipsførere blir ikke hørt i bemanningsdiskusjoner og flere og flere ferger går kun med sikkerhetsbemanning som dermed blir til driftsbemanning. Dette setter sikkerheten på prøve siden det tidvis ikke er nok mannskap til å utføre sikker drift og lovpålagte arbeidsoppgaver.
2)
Slik dette holder på å utvikle seg kan det kun være kort tid før en alvorlig ulykke inntreffer. Norsk Sjøoffisersforbund må sette press på Sjøfartsdirektoratet og myndigheter slik at dette ikke får utvikle seg.

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
På sikt må Norsk Sjøoffisersforbund jobbe med å rekruttere ungdommer til sjøfarten. For at ungdommer skal fristes til å ta jobb i innenriksfarten må det fokuseres på å få opp hyrene slik at ikke all arbeidskraft rekrutteres til offshore og oljerelaterte yrker.  Videre må fokuset rettes mot at det skal være norsk bemanning på norske fartøy.
Norsk Sjøoffisersforbund må jobbe for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for at de norske rederiene skal kunne bruke norsk arbeidskraft på sine fartøy. Vi kan ikke sitte å se på at den norske sjømann settes på land til fordel for billig utenlandsk arbeidskraft.