Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Eirik Angell

​Styrevalg 2014. Distrikt 1
1-5 Eirik Angell.JPG.jpg

Eirik Angell
Svolvær
Alder: 55
Skipsfører
Knutsen OAS Shipping AS
 
 
 
 
 
De to viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund akkurat nå:
Tariffarbeid for å sikre våre lønns- og avtalevilkår. Generell rådgivning til medlemmer og potensielle medlemmer, da med tanke på rekruttering

De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv:
Bemanningssituasjon for ferger, hurtigbåter og resten av kystflåten: Denne bør økes av sikkerhetsmessige årsaker med tanke på fatigue. Tilrettelegge for rekruttering til offiserstillinger, samt få lovfestet refusjonsordningen. Norske sjøfolk på norske fartøyer i innenriksfart, samt på norsk sokkel. Bemanningsregler etter australsk og brasiliansk modell bør innføres for å beholde den norske sjømann på norske skip i norske farvann.