Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Stemmeseddel - kvoteringsregler

​Du kan stemme på akkurat hvilke styrekandidater du vil, helt uavhengig av distrikter og fartsområder. Men hvis du ønsker å vite mer om hvilke kandidater som i hht kvoteringsreglene trenger flest stemmer for å komme inn i styret, bør du se nærmere på kvoteringsreglene.
STYREVALG
7 nye styremedlemmer skal velges. Kandidatene som presenteres er foreslått av valgkomiteen, som i henhold til vedtektene har funnet frem til fem kandidater fra hvert distrikt. Opplysningene om kandidatene er innsendt av den enkelte og/eller hentet fra forbundets medlemsregister.
 
ENDRINGER I STYRET
Følgende styremedlemmer er valgt for perioden 2010-2014 og trer ut av styret: Kjersti S. Wengshoel, Olav Støbakk og Roy Kjellevold. Styremedlemmer som i 2012 ble valgt til å sitte i styret frem til 2016:
 
Navn Distrikt Fartsomr.
Harald Åge Weines 1 IR
Tommy Øvstegård 2 UR
Per Talleraas 2 UR
Jarle Kirkeslett 2 IR
Atle Olav Trollebø 3 IR
Edgar Andersen 4 UR
Roar Gallis 5 UR
 
OM KVOTERING: FORDELING PÅ FARTSOMRÅDE OG DISTRIKT
Ved styrevalg er det i utgangspunktet de medlemmer som får fl est stemmer på stemmeseddelen, som får en plass i styret. Men dersom resultatet etter opptellingen viser at resultatet ikke er forenlig med vedtektenes bestemmelser om representasjon på fartsområde  og distrikt, må det kvoteres. Det skal i normalt velges 7 nye styremedlemmer ved hvert styrevalg. Den som har fl est stemmer av de som ikke kommer med i styret fra sitt distrikt, blir vararepresentant for dette distriktet.
 
FARTSOMRÅDE:
Vedtektenes § 14: «Hvert fartsområde skal til enhver tid ha minst seks styrerepresentanter.»
Av styremedlemmene valgt for 2012 - 2016 som fortsetter i styret, representerer 4 utenriksfarten og 3 innenriksfarten.
Nøkkelen for fordeling på fartsområde ved dette valget blir derfor:
Fra innenriksfarten skal det velges minimum 3 – maksimalt 5 representanter
Fra utenriksfarten skal det velges minimum 2 - maksimalt 4 representanter
 
DISTRIKTSFORDELING:
Vedtektenes § 14: «Hvert distrikt skal alltid være representert med minimum to maksimum fi re styrerepresentanter.»
Styremedlemmene som er valgt frem til 2014, fordeler seg slik:
1 representerer hvert av distriktene 1, 2 og 4 og 2 representerer  distrikt 3 og 5.
 
Nøkkelen for distriktsfordeling ved dette valget blir derfor:
Fra Distrikt 1 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
Fra Distrikt 2 velges minimum 0 - maksimalt 1 representanter
Fra Distrikt 3 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
Fra Distrikt 4 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
Fra Distrikt 5 velges minimum 1 - maksimalt 3 representant
 
DISTRIKTENE:
Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland fylker.
Distrikt 2: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker.
Distrikt 3: Sogn og Fjordane og Hordaland fylker.
Distrikt 4: Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker.
Distrikt 5: Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland,
Hedmark, Oslo og Akershus fylker.