Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

LO-kartlegging resultater

 
​​Høsten 2012 gjennomførte Norsk Sjøoffisersforbund en e-posthenvendelse og kartleggingsundersøkelse blant medlemmene om skipsfartspolitikk og LO-tilknytning. Rapporten fra undersøkelsen ga nyttig bakgrunnsinformasjon til styrets beslutning om å holde uravstemning om LO-saken.
 
Drøyt 40 prosent (1.700) besvarte spørsmålene, en svarprosent som må anses å være meget bra. Analysen av svarene gir en rekke indikasjoner og tendenser:


Undersøkelsen gir grunnlag for å anta at det vil bli god oppslutning i en uravstemning, forutsatt at det brukes e-post og det er mulighet til å stemme elektronisk. 

  • 77 prosent sier helt sikkert, eller ganske sikkert, at de vil gi sin stemme. 85 prosent sier de vil sette seg godt inn i saken før de gir sin stemme i en uravstemning.
  • 83,5 prosent av respondentene er enige (69 helt enige, 14,5 litt enige) i at det var riktig av Norsk Sjøoffisersforbund å utrede LO-tilknytning.
 
3,1 prosent av de som har deltatt i undersøkelsen er uttalt negative (i fritekstsvar). 7,2 prosent av respondentene er moderat negative.
Yngre medlemmer og seilende i NOR/DSO er noe mer engasjert og interessert enn eldre/passive og seilende i andre fartsområder, men ikke signifikant. Yngre og aktive medlemmer er generelt mer positive enn eldre og passive medlemmer.
 
Styrets LO-rapport som ble ferdigstilt for et år siden konkluderte med at LO-tilknytning handler om styrking av arbeidet med konkurransedyktige rammevilkår. Kartleggingsundersøkelsen viser at dette er en tankegang medlemmene følger.
  •  Medlemmene ser et klart behov for spesielle rammebetingelser.
  • Medlemmene er positive til at NSOF samarbeider med andre organisasjoner, så lenge det ikke skaper politiske bindinger.
  • 60 prosent trekker frem LOs tilknytning til Arbeiderpartiet etc når de blir utfordret til å oppgi mulige ulemper. En del frykter at NSOF får mindre gjennomslagskraft for egne saker.
  • Et overveldende flertall mener ”størrelse og økt påvirkningskraft” er en mulig positiv konsekvens av et LO-medlemskap.
  • Rabatter og fordeler (LOfavør) er ikke viktig for medlemmene.
  • 70 prosent oppgir å kjenne LO ganske eller veldig godt, og 55 prosent har vært medlem av LO før.
 

 ARTIKLER FRA NSOF