Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Landsmøtet 2016 program

 banner LM web1.JPG

LANDSMØTETS FAGSEMINAR
0930 - ca 1245
 
Sikkerhet i norske farvann – Internasjonalisering av norsk innenriksfart og sikkerhet.
 Innlegg ved Rolf Bye, forsker ved NTNU.
 
Det store skrittet ut i verden. Erfaringer fra flyktningkrisen i Middelhavet
 Innlegg ved Lars G. Solvik, skipsfører i Redningsselskapet.
 
Trøtthet blant operatører i land- og sjøbaserte transportformer i Norge.  
Innlegg ved Ross Owen Phillips, forskningsleder Transportøkonomisk institutt.
 
Herre i eget hus?Juss og arbeidsvilkår på norskekysten.
 Innlegg ved Terje Hernes Pettersen, advokat, leder Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat.
 
LANDSMØTET 2016 - DAGSORDEN

 

1. Godkjenne dagsorden 
2. Dirigent og visedirigent (er valgt)
3. Årsberetninger og regnskap for 2014 og 2015
4. Referat fra stemmeseddel
5. Valg av valgkomite
6. Behandling av innkomne forslag
7. Forbundets strategi 2016-2017 – presentasjon
8. Eventuelt

 
NYTTIG​  Å VITE
TIDER
Registrering fra kl 0900. Fagseminaret starter kl 0930, og landsmøtet settes formelt ca kl. 1245. Møtet varer til ca 17.
 
INNSPILL OG DEBATT 
Saker som skal komme til behandling på landsmøtet, må meldes inn innen 1. november året før.  Saker som ikke er meldt inn, men som ønskes tatt opp under eventuelt eller debattert under veis, varsles dirigenten så snart som mulig etter møtestart, evt. sendes på forhånd til oslo@sjooff.no
 
MÅLTIDER
Det blir kaffepauser og det serveres lunsj i løpet av dagen. For påmeldte til middagen er det aperitif kl. 1900 og middag fra 1930.
 
REISE OG OVERNATTING
Du må selv bestille overnatting og reise hvis annet ikke er avtalt med forbundet. Se landsmøteinvitasjon for detaljer.
Bor du utenfor distrikt 5, kan du få refundert deler av reiseutgiftene. Reiseregningsskjema får du utdelt på landsmøtet, til innsendelse i etterkant.
 
LEDSAGERE
Det er ikke felles program for ledsagere under landsmøtet i 2016.
 
MIDDAGEN
Husk at du og evt. ledsager må være påmeldt til landsmøtemiddagen for å delta på denne. Antrekk ved middagen er pent antrekk/mørk dress
 

 

BLI MED!
Norsk Sjøoffisersforbunds Landsmøte Sandefjord 10. september 2016 er åpent for alle som har sitt medlemskap i orden.

Trinn 1: Påmelding   

Trinn 2: Hotellbooking Oppgi kode: BNSF070916

Trinn 3: Transport


 _____