Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Krav om ferdighetssertifikat

01.12.2013
​Fra 01.01.2014 skal alle sjøfolk som arbeider på skip som har et Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat (International ship security certificate, ISSC), ha et ferdighetssertifikat for sikringsbevissthet.
Det utstedes to typer ferdighetssertifikat disse to er:
1)      Sikringsbevissthet for sjøfolk uten anviste sikkerhetsplikter
Spesifikasjon av minstestandard for kompetanse i sikkerhetsbevissthet
2)      Sikringsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter
Spesifikasjoner av minstekrav til kompetanse for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter
 
Kort sagt alle som har en rolle i terror og beredskapsplanen om bord skal søke om Sikringsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.
Eksempel på personer som kun trenger Sikringsbevissthet for sjøfolk uten anviste sikkerhetsplikter er blant annet dansere, sangere og lignende personell som kun er engasjert i show om bord i passasjer fartøy.
 
Ferdighetssertifikatet kan utstedes på flere forskjellige grunnlag:
 
For sjøfolk som har fartstid fra før 1. januar 2012 kan de søke om og få utstedt ferdighetssertifikatet på bakgrunn av fartstid om en av følgende krav oppfylles:
a)      opptjent minst seks måneders fartstid i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2012.
b)      utført sikringsoppgaver som anses likeverdige med tjeneste på sjøgående fartøy innenfor perioden nevnt i bokstav a.
c)       bestått godkjent prøve.
d)      gjennomført og bestått godkjent opplæring.
 
For å få et ferdighetssertifikatet på bakgrunn av fartstid så MÅ det søkes Sjøfartsdirektoratet om dette og dette MÅ gjøres før 01.01.2014.
Etter 01.01.2014 er det ikke lenger mulig å søke om ferdighetssertifikatet på bakgrunn av fartstid. Da utstedes dette kun etter kurs av godkjent kurssenter eller skole.
 
De som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor må gjennomføre kurs hos godkjent kurssenter eller skole. Kurssenteret eller skolen utsteder et godkjent ferdighetssertifikat og det er da ikke nødvendig å søke Sjøfartsdirektoratet.