Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontingenten

​Norsk Sjøoffisersforbund har en organisasjonsform og en økonomi som gjør at man kan drive med relativt lav medlemskontingent. Medlemskontingenten er fradragsberettiget ved skatteligningen. Rederiet trekker vanligvis kontingent/tariffavgift fra hyren.
Hva koster det?
Kontingenten til Norsk Sjøoffisersforbund er per 1. januar 2016
 • Aktive medlemmer: kr. 390,- pr. måned
 • Ikke-yrkesaktive medlemmer og studenter: kr. 85,- pr måned
 • Medlemmer med 25 års medlemskap og fylte 65 år er fritatt for kontingent til forbundet.

Aktivt medlemskap:
"Aktivt medlemskap" er ordinært medlemskap for yrkesaktive medlemmer, og gir fulle rettigheter. Personer med fartstid som sjøoffiserer i sertifikatpliktig stilling som er yrkesaktive innenfor den maritime klyngen, kan søke om medlemskap. Medlemmer som slutter til sjøs kan  videreføre sitt aktive medlemskap om de går i land til andres tillinger i maritim sektor. under samme forutsetninger. 
 
Ikke-yrkesaktivt medlemskap
Medlemmer som har vært medlem i Norsk Sjøoffisersforbund i 5 år, kan velge å søke om "passivt medlemskap" når  blir pensjonist. Passivt medlemskap gir stemmerett og tilgang medlemsblad og andre medlemsfordeler, men passive medlemmer er ikke omfattet av forbundets forsikringsordning og tilbudene og rådgivning knyttet til arbeidsforhold. Søknad om passivt medlemskap må sendes skriftlig. // Nyttig å vite om endring eller avslutning av medlemskap 
 
Studentmedlemskap 
Studentmedlemskap er et tilbud til de som er i utdanning som leder til sertifikatpliktige stillinger. Studentmedlemmer betaler kr. 85,- pr. måned.
 
Redusert kontingent
Medlemmer som blir arbeidsledige eller på grunn av utdannelse, verneplikttjeneste eller sykdom får redusert inntekt, kan innvilges redusert kontingent etter skriftlig søknad. Forbundet kan kreve nødvendig dokumentasjon før vedtak fattes. Den reduserte kontingenten er 85 kroner per måned (105 fom 1/1-18, 175 med kollektiv hjem)

// Mer om redusert kontingent

 

Kontingent 2018 
 
Grunnkontingenten til Norsk Sjøoffisersforbund blir f.o.m. 1. januar 2018 kr 410,- per måned for yrkesaktive og kr 105,- for studenter og pensjonister. Alle som får LOfavør Kollektiv hjem fra 2018, får i tillegg et kontingentpåslag tilsvarende forsikringspremien.
Medlemmer som blir omfattet av LOfavør kollektiv hjem fom 1/1-18, får et kontingentpålag tilsvarende
 • Yrkesaktive omfattet av LOfavør kollektiv hjem, betaler fra og med 1/1-18 kr 480,- per måned*.
 • Studenter omfattet av LOfavør kollektiv hjem, betaler fra og med 1/1-18 kr 175,- per måned*.
 • "Ikke yrkesaktive"  omfattet av LOfavør kollektiv hjem, betaler fra og med 1/1-18 kr 175,- per måned*.

* Forutsatt at premien for kollektiv hjem ikke øker

 
Medlemmer som som ikke er omfattet av LOfavør Kollektiv Hjemforsikring, betaler kun grunnkontingent til NSOF
 • Grunnkontingent uten kollektiv hjem, Yrkesaktive:  410,- /mnd
 • Grunnkontingent uten kollektiv hjem, Student og pensjonist :  175,- /mnd
Kontingentenen fastsettes i hht vedtkene av styret. Grunnkontingenten ble i juni 2017 besluttet økt med kr 20,- per måned f.o.m. 2018, etter å ha stått fast på 390/85 siden 1/1-2016.

 

Hva får jeg?

 
For deg som er medlem:
Trekk eller faktura?

TREKK: De fleste rederier tilbyr trekk av kontingent over lønn. Er du medlem og trekkes kontingent over lønn, er det svært viktig å påse at kontingenten trekkes hver eneste måned, særlig i forbindelse med bytte av arbeidsgiver. Kontingent som ikke blir trukket, vil bli fakturert etterskuddsvis.
 
FAKTURA: Hvis din arbeidgiver ikke tilbyr trekk eller du er sykmeldt, arbeidsledig e.l. , må du kontakte oss og be om å få betale kontingent direkte via faktura. Dersom du av andre årsaker ikke ønsker at ditt rederi skal trekke deg kontingent, må du selv sørge for at rederiet ikke trekker og kontakte NSOF og be om å bli fakturert.
 
STUDENTER OG PENSJONISTER: Studenter mottar faktura for medlemskontingent kvartalsvis. Fra fjerde kvartal 2015 kan man velge e-faktura. Ikke-yrkesaktive medlemmer mottar faktura for ett år av gangen, normalt i januar.
 
Viktig å vite for deg som trekkes kontingent:
 • Ditt medlemskap – og medlemskontingent - løper fra du melder deg inn og til du skriftlig sier opp medlemskapet.
 • Kontingenten følger deg som person, ikke din ansettelse i et bestemt rederi. Du meldes ikke automatisk ut av   NSOF når du slutter i jobben og trekket stopper.
 • Kontingenten påløper uavbrutt selv om du bytter rederi, går i land, blir sykmeldt eller pensjonist.
  Du må betale kontingent for hver eneste måned du er medlem, uansett om du er i jobb eller ei.
 • Du kan ikke si opp medlemskapet med tilbakevirkende kraft – for hver måned du har vært medlem, har NSOF blant annet betalt forsikringspremie for deg
 • Du meldes IKKE automatisk inn i et fagforbund selv om du trekkes en avgift hver måned. Du er ikke medlem før du har sendt et innmeldingsskjema.  (I  skipsfarten er reglene slik at en del skal betale en tariffavgift gjennom arbeidsgiver selv om de ikke er med i noen fagforening.  Dette gir en garanti om den lønn og rettigheter som ligger i tariffavtalen som gjelder stillingen din. Men for å få alle fordeler og rettigheter som ligger i et fagforeningsmedlemskap, må du velge å melde deg inn.) 

// Nyttig å vite om endring eller avslutning av medlemskap

Manglende trekk av kontingent
Det er fort gjort å komme på etterskudd med kontingentbetaling når lønnstrekkes gjennom arbeidsgiver stopper opp. Kontingent som er påløpt, men ikke betalt gjennom trekk, må betales over faktura. Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) sender purring når vi registrerer at kontingent ikke er trukket, eller det er trukket for lite. Fordi det ofte tar flere måneder før kontingenten sendes fra rederiet til forbundet, kan det dessverre gå lang tid før vi oppdager at trekk mangler.  Som medlem plikter du selv å påse at kontingenten blir trukket. Sjekk din lønnsslipp hver måned.