Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
 

 Kontingent 2018 

Fra 1. januar 2018 blir innboforsikring en del av medlemskapet for de fleste medlemmer. De som har innboforsikring i medlemskapet trenger ikke innboforsikring utenom.

Medlemskap med kollektiv innboforsikring:

  • Yrkesaktive:  480,- per måned.  
  • Ikke-yrkesaktive:  175,- per måned.  
  • Juniormedlemmer/kadetter:  kr 105,- per måned
Gjelder
  • Alle medlemmer bosatt i Norden innmeldt etter 1. januar 2018 
  • Medlemmer født 1953 eller senere som står som medlemmer 1. januar 2018 og ikke har reservert seg mot forsikringen innen 10. november 2017.
Medlemskap uten kollektiv innboforsikring:
  • Yrkesaktive:  410,- per måned.  
  • Ikke-yrkesaktive:  105,- per måned. 
Gjelder
  • Medlemmer født 1952 eller tidligere som står som medlemmer 1. januar 2018. 
  • Medlemmer bosatt utenfor Norden.  
  • Medlemmer som reserverer seg mot ordningen innen 10. november 2017.
 
Ut 2017 er kontingenten kr 390,- per måned for yrkesaktive medlemmer og kr 85,- per måned for ikke-yrkesaktive og studenter. 
 
Hvordan er kontingenten fastsatt?

Kontingenten fastsettes etter vedtektene av styret. Styret besluttet i juni 2017 å øke grunnkontingenten til Norsk Sjøoffisersforbund med kr 20,- per måned f.o.m. 2018 til 410/105 etter at kontingenten hadde stått uendret på 390/85 siden 1/1-2016. I tillegg økes kontingenten tilsvarende forsikringspremien, kr 70 per måned,  for medlemmer som blir omfattet av LOfavør kollektiv hjem fra og med 2018.