Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Konstruktivt møte om bemaning

15.11.2018
NSOF hadde møte om bemanning med Sjøfartsdirektoratet og NHO Sjøfart på Gardermoen nylig.

​(Artikkelen fortsetter under bildet).

Hans bemanning 1118 web.jpg
GARDERMOEN: Adm. dir. Hans Sande under møtet som handlet om prosessen rundt bemanningsfastsettelse i ferge- og lokalfart.

 

Bakgrunnen er en rekke klagesaker forbundet har sendt den siste tiden. Etter en innledning fra direktoratet kommenterte Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart saken fra sine respektive ståsted.
Reell involvering
– Vi pekte blant annet på at det ved utarbeiding av dagens bemanningsforskrift ble sett hen til krav for flyttbare innretninger. Den bemanningsforskriften er senere endret og vektlegger nå reell involvering og delaktighet i bemanningsfastsettelse fra alle parter sterkere, sier administrerende direktør Hans Sande.
NSOF krever at det gjøres tilsvarende endringer i eksisterende bemanningsforskrift for ferge- og passasjerskip.
– På den måten vil vi sikre at intensjonen med bemanningsforskriften fra 2009 ivaretas i tråd med den enighet som rådet da., sier Sande.
Tiltak nødvendig
Under møtet ble det også diskutert generelle utfordringer knyttet til prosess i rederiet før søknad og senere behandling i Sjøfartsdirektoratet.
– Vi var enige om at dagens situasjon ikke er holdbar og at det må iverksettes tiltak for å håndtere dette bedre, sier Hans Sande.
Dagens situasjon forsurer samarbeidet i alle ledd. Både mellom rederi og de ansatte og mellom forbundet og direktoratet.
Tiltak som diskuteres er blant annet at partene forsøker å utarbeide en felles veileder som begge parter er enige om. Veilederen skal benyttes når det forskjellige operative og beredskapsmessige forhold skal vurderes.
Les også Norsk Sjøoffisersforbunds bemanningsveiler HER.