Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Veileder i bemanningssaker 2015
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund utga i april 2015 en veiledning om bemanningssaker. Målet er å  bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og håper at denne veiledning kan være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.
 
Bemanningsveiledningen
// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko 
 
Kompetansekrav
Kravene til besetningens formelle kompetanse avgjøres av type fartøy, størrelsen på fartøyet, dets utrustning og fartsområdet det skal operere i.
 
  • Man må kontrollere at riktig fartsområde er oppgitt.
  • Kreves det rett type dekksoffisersertifikat? Hovedregel er D3 under 3000 t, D1 over 3000 t. Se kvalifikasjonsforskriften for detaljer.
  • Kreves det rett type maskinistsertifikat? Hovedregelen er M1 over 3000 kW, M3 mellom 750 kW og 3000kW. Husk også regelen (i bemanningsforskriften § 9) om to separate maskinrom med max 1500 kW på hurtigbåt.
  • Dekksmannskaper skal i utgangspunktet være sertifiserte matroser. Dette kan suppleres med lettmatros(er), men dette er i primært opplæringsstillinger.
Aktuelle lenker