Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Får støtte over alt

27.04.2016
​Sjømannsorganisasjonene i Norge hatt nå hatt møter med nesten 30 ordførerere kysten rundt. Støtten er unison.

- Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplasser. Vi har nesten 700 sjøfolk i Stavanger og enda flere i hele regionen. Det er viktig å opprettholde kompetansen vi har i Norge og de norske arbeidsplassene, sier stavangerordfører Christine Sagen (avbildet på forsiden) etter møtet med sjømannsorganisasjonene forleden.

Mandag 25. april sto de store skipsfartskommunene Karmøy, Haugesund og Bømlo for tur.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alle web.jpg
PÅ SJØFOLKENES SIDE: Ordførerne (fra venstre) Jarle Nilsen i Karmøy, Arne-Christian Mohn i Haugesund og Odd Harald Hovland i Bømlo støtter kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår og vil jobbe videre med saken både lokalt og opp mot stortingspolitikere. Videre står Børre Lindanger (hovedtillitsvalgt i NSOF), Terje Hernes Pettersen (Fellessekretariatet) og Sveinung Fagervik (nestleder region Vest i Dnmf.)


- Vi støtter fullt ut sjømannsorganisasjonenes krav at det må utredes hvordan man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sokkelen og i norske farvann.

Det sier ordførerne Arne-Christian Mohn (Haugesund), Jarle Nilsen (Karmøy) og Odd Harald Hovland (Bømlo) etter et fellesmøte med sjømannsorganisasjonene i Haugesund rådhus.
 
Kommunene har meget stolte skipsfartstradisjoner og sjøfart er en meget viktig næringsgren også i dag. Karmøy ligger som nummer to på topplisten over hvor sjøfolk er bosatt i Norge med hele 940 personer. Bare Bergen ligger foran med 1537. Også Bømlo med 579 sjøfolk og Haugesund med 535 sjøfolk ligger høyt oppe på listen.
 
De tre ordførerne vektlegger kampen mot sosial dumping høyt og mener det er av avgjørende betydning at norske sjøfolks kompetanse bevares for framtiden.
 
- Norske sjøfolk er meget viktige for den maritime klyngen og bidrar sterkt til verdiskapningen i våre lokalsamfunn. Det må sikres god rekruttering av norske sjøfolk også i tiden framover. Det vil så vel lokalsamfunn som landet som helhet nyte godt av, understreket Mohn, Nilsen og Hovland.
 
De tre ordførerne påpekte også at de maritime utdanningsinstitusjonene er en viktig del av klyngen.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)
Oslos byrådsleder web.jpg
FORTSATT SJØFARTSBY: Byrådsleder Raymond Johansen fastslo at norsk maritim kompetanse må sikres og utvikles da han møtte sjømannsorganisasjonene.
I de påfølgende dager sto Oslo, Ålesund, Volda, Askøy, Hareid, Kristiansund og Molde for tur. Støtten var den samme:
 
OSLO: - Oslo kommune er opptatt av å ha et ryddig, organisert arbeidsliv, og vi er glad for at sjømannsorganisasjonene bevisstgjør kommunene på sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår.
Vi støtter kravet om utredning av muligheten for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Det handler om å sikre og utvikle norsk maritim kompetanse.
Byrådsleder Raymond Johansen.
 
HAREID: - Norske sjøfolk er veldig viktige for den maritime klynga, og den bidrag sterkt til verdiskapinga i vårt lokalsamfunn.
Ordfører Anders Riise.
 
ÅLESUND: - Politikerne snarest må bestemme seg for å avklare om og hvordan man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sokkelen og i norske farvann.
Ordfører Eva Vinje Aurdal.
 
ASKØY: - Dette var et viktig tema. Ikke bare for Askøy kommune isolert sett, men for hele den maritime klyngen i Bergensregionen. Pr. i dag har Askøy kommune 319 sjøfolk, men kommunen har flere maritime bedrifter, som allerede er berørt av permitteringer og oppsigelser. Således er vi opptatt av stabile rammevilkår både for enkeltpersoner og for næringen totalt sett.
Ordfører Terje Mathiassen.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)

STYREFORMANN: Norsk Sjøoffisersforbunds styreformann, Harald Åge Weines (til høyre) og Norsk Sjømannsforbunds leder, Johnny Hansen (til venstre) fikk støtte for sitt budskap da de møtte ordførerne Marianne Bremnes (Harstad) og Torbjørn Larsen (Kvæfjord).
Kommunekampanjen startet i landets største sjøfartskommune Bergen 5. april da organisasjonene møtte ordfører Marte Mjøs Persen.
 
Følg kommunekampanjen på www.facebook.com/sjooff.
 

FØRSTE STOPP BERGEN: Ordfører Marte Mjøs Persen.