Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Taket på nettolønn justeres ikke av de blå-blå heller

08.11.2013
​- Heller ikke den nye regjeringen ser ut til å ta på alvor at konkurranseevnen for norske sjøfolk gradvis svekkes, sier assisterende direktør Ove R. Nielsen  i en kommentar til Siv Jensens første statsbudsjett som ble lagt fram i formiddag.

Regjeringen hever ikke taket på refusjonsordningen for sjøfolk (den såkalte nettolønnsordningen).


- Taket på nettolønnsordningen har ikke blitt justert siden det ble innført i 2008. Det betyr en alvorlig svekkelse av norske sjøfolks konkurranseevne, utdyper Nielsen.


Han legger til at eneste trøst må være at regjeringen i stor grad måtte bygge sitt endelige budsjett på innstillingen fra den avgåtte Stoltenberg-regjeringen og at det står mye positivt om sjøfolk i Erna Solbergs regjeringsplattform.


- Maritim Næring sysselsetter 100.000 personer over hele landet og bidrar med en verdiskapning på minst 150 milliarder kroner i året. Sjøfolks bidrag inn i klyngen er fastslått gjennom en rekke forskningsrapporter som en samlet næring står bak. Framover blir den en hovedoppgave for Norsk Sjøoffisersforbund og næringen forøvrig å få gehør for hvor viktig norske sjøfolks praktiske kompetanse er for å videreutvikle den maritime klyngen. Konkurranseevnen må gjenopprettes og det haster, understreker Nielsen.


Han savner også håndfaste tiltak for å forflytte mer gods fra land til sjø.


- Regjeringen framhever satsning på vei og jernbane, men så vidt jeg kan se fokuseres det ikke på verken nærskipsfart eller ferge- og lokalfart, avslutter Nielsen.