Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kjemper for fullverdig nettolønnsordning utenriks

31.03.2017
Norsk Sjøoffisersforbund tar nytt initiativ for å etablere en fullverdig nettolønnsordning for NIS-skip i utenriksfart.
​(Artikkelen fortsetter under bildet)
Betty Knutsen web.jpg
VIKTIG KOMPETANSE: Mange nordmenn jobber fortsatt om bord i for eksempel bøyelastere. Med fullverdig refusjonsordning for NIS ville vekstpotensialet vært stort. Her er «Betty Knutsen» fotografert i Rotterdam.

 

Forbundet har presentert en konkret handlingsplan overfor næringsminister Monica Mæland, finansminister Siv Jensen samt nærings- og finanskomiteen.
 
– Både Norges Rederiforbund og LO har skriftlig bekreftet at de støtter oss. Vi har berettiget håp om positive signaler allerede i vårens reviderte statsbudsjett, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande til Maritim Logg.
 
Avanserte skip
 
Han understreker at den tradisjonelle utenriksflåten består av flere avanserte segmenter hvor norske rederier er verdensledende og har store markedsandeler. Eksempler på dette er bilfrakt, tank, cruise, LNG, kjemikalie, container og stykkgods.
 
– Tilgang på sjøbasert kompetanse er viktig for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevne for hele den norske maritime klyngen, sier Sande.
 
I dag utgjør norske sjøfolk mindre enn ti prosent av det totale antallet sjøfolk på NIS-skip og utviklingen de senere år viser en stadig nedgang.
 
Nettolønnsordningen for NIS er forbedret til nå å gjelde fra første nordmann om bord, men utgjør per dato kun rundt 80.000 kroner i refusjon for hver nordmann.
 
Konkurransedyktig
 
– For å snu denne utviklingen er det viktig at det etableres en konkurransedyktig nettolønnsordning for sysselsetting av norske sjøfolk på NIS-skip. Dette vil sikre at man ikke mister den norske erfaringsbaserte kompetansen, samtidig som det vil sende et viktig politisk signal rundt rekruttering av norske sjøfolk til den tradisjonelle utenriksflåten.
 
I tråd med Fartsområdeutvalget
 
Sande påpeker at dette er i tråd med de vurderingene som ble gjort av Fartsområdeutvalget II, som uttalte at det er:
 
«… overveiende sannsynlig at det dersom det ikke tas umiddelbare grep og lages en ny og konkurransedyktig ordning, vil utviklingen med å bytte ut norske sjøfolk med utenlandske eskalere i et raskt tempo».
 
– På denne bakgrunn bør det etableres en egen fullverdig nettolønnsordning for NIS-skip i utenriksfart som erstatter dagens begrensede refusjonsordning. I en slik ordning må det gis tilskudd fra første skipsarbeider. Krav om opplæringsstillinger bør være knyttet til alle rederiets NIS-skip innenfor nettolønnsordningen.
 
– Først med slike tiltak vil vi ha en nettolønnsordning på line med EU-land, understreker Hans Sande.
 
Vil ha stor betydning i disse nedgangstider
 
Innføring av en nettolønnsordning i «deep sea»-segmentet er ekstra viktig i en tid hvor offshore serviceflåten sliter med dyp konjunkturnedgang som medfører blant annet omstruktureringer, skip i opplag, permitteringer og oppsigelser.
 
Analysene tyder på at aktivitetsnivået offshore ikke skal tilbake til toppnivåene i 2013/2014. Dette skyldes negativ utvikling i det langsiktige ressursbilde på norsk sokkel og overskudd på tonnasje innen offshore. 
 
Aktivitetsfallet offshore medfører at staten bruker 500 millioner MINDRE hvert år på nettolønnsordningen. Innføring av en fullverdig nettolønnsordning for «deepsea» er beregnet til maksimalt 150 millioner kroner årlig. Hvis ordningen innføres i revidert nasjonalbudsjett med virkning fra 1. juli 2017 vil bokført provenyeffekt utgjøre maksimalt 50 millioner kroner for inneværende år.