Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vi skal kartlegge sjøfolks karriéreveier

08.05.2018
Norsk Sjøoffisersforbund skal nå analysere betydningen av operativ maritim kompetanse i den maritime klyngen gjennom å kartlegge karriéreveier til sjøs og på land. Prosjektet startet nå i mai og det er konsulentselskapet Menon Economics som har fått oppdraget.
Hans web 080518.jpg
Målet med kartleggingen er omfattende:
·         Den skal gi innsikt om hvor og hvordan den maritime kompetansen anvendes
·         Hva slags maritim kompetanse det er behov for i årene framover
·         Hvilke utfordringer og tilpasningskrav det stiller utdanningsinstitusjonene overfor
·         Hvor stort behov for maritim sjøkompetanse vil det være i årene framover
Prosjektet går altså lenger enn bare å telle sjøfolk.
Vi vil kartlegge karriereveier både til sjøs og på land og se på hvor og hvordan kompetansen til norske sjøfolk nyttiggjøres. Ikke bare om bord på skipene, men også når de går i land.
Rapporten skal etter planen være klar i september i år. Ambisjonen er at vi foretar slike analyser annethvert år.
Norsk Sjøoffisersforbund håper rapporten skal anerkjennes politisk med tanke på å kartlegge utviklingstrekk knyttet til sysselseting av sjøfolk og behovet for erfaringsbasert kompetanse innen den maritime klyngen.
Vi er trygge på at den erfaringsbaserte kompetansen norske sjøfolk har fortsatt er viktig. Både fra et operasjonelt ståsted og for framtidig forskning og utvikling innen den maritime klyngen. Vi har lenge bestemt hevdet at tilgang på norske sjøfolk er av avgjørende betydning for at Norge skal lykkes som en maritim nasjon også i framtiden. Gjennom rapporten skal vi få fakta på bordet!
I denne sammenheng blir det viktig å se på utviklingstrekkene. Vi mener at ved å kartlegge utviklingstrekkene annethvert år, så vil det gi oss tidlige varsler på kommende endringer og bakenforliggende årsaker til disse.
Vi må ha fokus på endring og tilpasning.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen etterlyser en samlet oversikt over hvor mange som jobber på norske skip og sier det er noe vi bør ha.
Vi støtter hans begrunnelse for å gjøre det, og vi samarbeider gjerne med Isaksen om dette.
Adm. dir., sjøkaptein Hans Sande