Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Krav om utredning av lønns- og arbeidsvilkår

05.04.2016
Et offentlig utvalg har anbefalt myndighetene å utrede muligheten for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Sjømannsorganisasjonene i Norge ber bystyret i Bergen ved ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) om å gi sin støtte til kravet.

​(Artikkelen fortsetter unde bildet)

Bergen ordfører we.jpg
ORDFØRER: Marte Mjøs Persen er ordfører i Norges sjøfartsby nummer én. Fo:Morten Øen.

– Bergen er den kommunen i landet som har flest antall sjøfolk, og byen har lange og stolte maritime tradisjoner. Derfor er det viktig for meg som ordfører å følge situasjonen til sjøfolkene tett. Ingen er interessert i et arbeidsliv med et a- og b-lag. Når det nå er nedgangstider i olje- og gassnæringen er det desto viktigere å ha fokus på like vilkår for sjøfolk langs kysten og på sokkelen, sier ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).
Tirsdag møtte lederen i sjømannsforbundet, Johnny Hansen, ordføreren i Bergen for å diskutere krisen i den maritime næringen på vegne av de tre sjømannsorganisasjonene, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet. Johnny Hansens viktigste budskap var at det må gjøres mer for at ikke Bergen og Norge mister viktige kompetansearbeidsplasser.
– Vi har hatt et godt møte med ordfører Marte Mjøs Persen. Bergen er en viktig maritim by, og alle er enige om at norske sjøfolks kompetanse har vært avgjørende for at vi har en sterk maritim næring i Norge. Om vi ikke tar grep nå, risikerer vi at denne kompetansen forsvinner ut av landet, sier Johnny Hansen.
I Bergen bor det 1537 norske sjøfolk. Mange av dem er permittert eller arbeidsledige som følge av lavere aktivitet. De tre sjømannsorganisasjonene frykter at disse ikke vil ha en jobb å gå tilbake til når aktiviteten tar seg opp igjen, fordi oppdragene i stadig større omfang overtas av båter med utenlandsk flagg som ikke behøver å ta hensyn til norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolkene om bord.
– For alle andre som jobber i Norge er det innlysende at man skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om grunnleggende rettigheter. Men for sjøfolk er dessverre ikke dette en selvfølge. Vi er derfor glad for at ordføreren tar vårt krav om å få utredet dette spørsmålet såpass alvorlig, sier Johnny Hansen.
Bergen johnny ordfører.jpg
FORNØYD: Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen er glad for ordfører Persens søtte i kravet om å få utredet likeverdige konkurranseforhold på sokkelen og i norske farvann. Foto: Morten Øen.