Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
 

 TARIFF og FORHANDLINGER

 


tariffsjakkliten.jpg

Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste oppgave er å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

 
Tariffavtaler og –oppgjør
Norsk Sjøoffisersforbund administrerer og forhandler til sammen over 50 avtaler og overenskomster, fra hovedavtaler med de store arbeidsgiverforeningene til særavtaler med enkeltrederier.
 
Ved de store hoved- og mellomoppgjørene (både innenriks og utenriks) velges det egne forhandlingsutvalg til å gjennomføre forhandlingene.
 
irbanner1.JPG
 
Tariffoppgjør 2016
Det var hovedoppgjør for de fleste store overenskomster i 2016.
Først ute av de store er innenriksfarten rundt påsketider.
 
Følg oss på facebook.com/sjooff
for løpende oppdateringer. På websiden finner
du nyttig informasjon, oversikt og oppsummeringer knyttet til pågående oppgjør. 
 
 
 
 
 

 ARTIKLER OM OPPGJØRET