Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ikke ulovlig å kreve norske vilkår

17.04.2015
Jusprofessor støtter sjømannsorganisasjonene. Henrik Ringbom, professor II ved Scandinavian Institute of Maritime Law ved Universitetet i Oslo, slår i en fersk rapport fast at stater ikke er forhindret fra å regulere forhold som knytter seg til arbeidsbetingelser, inkludert lønn, for utenlandske skip som frivillig besøker deres havner eller installasjoner.
 
maritimenofacsimile.JPG

Formålet med utredningen har vært å utrede handlingsrommet til norske myndigheter fra et juridisk perspektiv, med tanke på å kreve norske arbeidsbetingelser på fartøy som opererer på norsk sokkel.
 
-  Vi er den eneste yrkesgruppen innenfor landets grenser som ikke har noen form for regulering i forhold til utenlandsk arbeidskraft som har adgang til våre markeder. Det er betryggende at jusprofessoren fastslår at norske myndigheter har handlingsrom til å iverksette tiltak som sikrer likeverdige konkurransevilkår. Nå handler det kun om den politiske viljen, sider forbundets direktør Hans Sande sin første kommentar til rapporten.
 
 
 
 
 
 
LENKER OG NYTTIG LESNING:
 
Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste kamp er å få politikerne til å innføre ordninger som sikrer at norske skip med sjøfolk på norske lønnsvilkår ikke blir totalt utkonkurrert langs kysten og på sokkelen. Artikkel fra Maritim Logg 6 2014 (pdf)