Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ikke streik i innenriksfarten

15.05.2014
"Dette lønnsoppgjøret burde vært brukt til å sørge for en solid samlet lønnsvekst for alle grupper av offiserer, ikke til å sette de ulike stillingene opp mot hverandre"
 
Norsk Sjøoffisersforbunds forhandlingsutvalg aksepterte sent onsdag meklingsmannens skisse. Den varslede streiken i innenriksfarten er dermed avverget. Også Det norske maskinistforbund aksepterte i natt løsning og avblåser sin varslede storstreik.

Viktigste krav innfridd

-  Arbeidsgiversiden ga oss i løpet av kvelden tilstrekkelige garantier for at det ikke skal rokkes ved lønnshierarkiet blant toppoffiserene. Dermed kunne vi gå videre og diskutere generelt lønnstillegg og andre krav vi opprinnelig hadde med oss inn i forhandlingene, sier Norsk Sjøoffisersforbunds forhandlingsleder Asbjørn Furnes.  Meklingsmannens skisse som i natt ble akseptert, gir et generelt tillegg tilsvarende frontfagene.
 
Overstyrmannens og kapteinens stilling sikret
Norsk Sjøoffisersforbund krevede garantier for at andre forbunds tariffavtaler ikke skulle kunne rokke ved lønns- og ansvarshierarkiet om bord.  Kapteinen og overstyrmannen har et overordnet ansvar om bord og har rett til frie og uavhengige lønnsforhandlinger.  Andre offisersstillinger skal ikke kunne knyttes opp mot kapteinens og overstyrmannens lønn gjennom et annet forbunds tariffavtale.  Forhandlingsutvalget føler seg nå trygge på at disse kravene er ivaretatt.
 
Yppet til bråk
Det norske maskinistforbund gikk inn i dette tariffoppgjøret med krav om ordninger de visste Norsk Sjøoffisersforbund umulig kunne akseptere.  Dermed skapte de en konfliktsituasjon mellom forbundene, der Sjøoffisersforbundet i forhandling og mekling så seg tvunget til å forsvare etablerte rettigheter.
 
- Hadde Maskinistforbundet fått gjennomslag for sine krav, hadde konsekvensen vært en tvangsforrykkelse av et naturlig ansvars- og myndighetshierarki på skipene, med årelange uroligheter mellom yrkesgrupper, hyppige omkamper og konflikter mellom organisasjonene som resultat, sier Sjøoffisersforbundets direktør Hans Sande.
 
Pinlig og uansvarlig
På grunn av interne interessemotsetninger kom vi i en situasjon der offisersforbundene truet med streiker som ville skadet næringens omdømme, offiserenes ry, truet arbeidsplasser og lammet samferdselen.  Det var pinlig, unødvendig og uansvarlig.  Heldigvis ble streik unngått, men skade var likevel skjedd. Dette lønnsoppgjøret burde vært brukt til å s​ørge for en solid samlet lønnsvekst for alle grupper av offiserer, ikke til å sette de ulike stillingene opp mot hverandre.    
 
Sande konstaterer at dette oppgjøret vil få etterspill.
– Vi må ta inn over oss at samarbeidsformen offisersforbundene har hatt de siste årene har slått sprekker.  Skal vi sikre sysselsetting og lønnsvekst for alle grupper av sjøfolk på norsk sokkel og kyst, må offisersforbundene finne løsninger seg i mellom og være villige til å gå inn i et mer åpent og forpliktende samarbeid.  Ingen er tjent med at vi bruker tariffoppgjørene til å svekke eller utfordre hverandre, sier Sande.
 
Norsk Sjøoffisersforbunds styre skal på sitt møte i juni diskutere hvilke konsekvenser maskinistenes håndtering av innenriksoppgjøret får for fremtidig tariffmessig og organisatorisk samarbeid mellom forbundene.
 
PRESSEMELDING FRA NSOF 15. mai 2014
 
 Mekling NSOF.jpg
Et alvorstynget forhandlingsutvalg hos riksmekleren onsdag kveld. Fra venstre Harald Åge Weines, Asbjørn Furnes og Hans Sande.