Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Hvem kan bli medlem?

Alle med fartstid som sjøoffiserer i sertifikatpliktig stilling som er yrkesaktive innenfor den maritime klyngen, kan  søke om medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. Bli med du også! 

Hvem som kan bli medlem, styres av forbundets vedtekter. Her står det:  ”Forbundets medlemmer består av: Norsk skipsbefal som ved innmeldelse er i aktiv sjøtjeneste.  Annet skipsbefal som i henhold til norsk lov er likestilt med norske arbeidstagere og som er i tjeneste på norske skip. Landsmøtet kan, etter forslag fra styret, åpne for medlemskap for grupperinger som har nær tilknytning til sjømannsyrket. Fremtidig skipsbefal under utdannelse, kan etter nærmere bestemmelse av forbundets styre, opptas som juniormedlemmer.”
 
Personer med fartstid som sjøoffiserer i sertifikatpliktig stilling som er yrkesaktive innenfor den maritime klyngen, kan fra og med 1. mai 2012 søke om medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. Eksisterende medlemmer som slutter til sjøs får fra og med 1. mai 2012 tilbud om å videreføre sitt aktive medlemskap under samme forutsetninger. Dette ble besluttet av Norsk Sjøoffisersforbunds Landsmøte i Harstad i april 2012.
 

 LES OGSÅ FRA NSOF: