Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om skipsarbeidsloven

20.02.2013
​Sjømannsloven skal bli til skipsarbeidsloven. Les Sjømannsorganisasjonenes kommentarer til lovforslaget.

Sjømannsorganisasjonene har sendt et felles høringssvar på Nærings- og handelsdepartementets høring om ny skipsarbeidslov (tidligere sjømannsloven), NOU 2012:18 «Rett om bord». Man hilser forslaget om ny vernelov velkommen, ikke minst fordi arbeidsmiljøloven for landansatte har vært styrket de seneste 25 årene uten at sjømannsloven har vært revidert. Styrking av stillingsvernet, utvidelse av rett til permisjon, regler om varsling og klagerett, tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår, samt regler for tvistebehandling er av vesentlig betydning for vernet av arbeidstakerne i denne næringssektoren.

Høringssvaret:

Skipsarbeidslov hoering.pdfSkipsarbeidslov hoering.pdf