Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Hårfint nei til LO-medlemskap – samarbeidet fortsetter

31.05.2013
65,3 prosent av Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer sa ja til LO-medlemskap. 34,7 prosent stemte nei. Dermed oppnådde man ikke 2/3-dels flertall som styret hadde satt som premiss for medlemskap.
 
Nær 40 prosent av Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer deltok i uravstemmingen om å gå videre mot et LO-medlemskap. Flertallet ga styret sin fullmakt til å gå videre i forhandlinger med LO. Men det nødvendige to tredjedels flertallet (66.67 % ja) ble altså ikke oppnådd og det tar styret til etteretning. 
 
- Styret har vært helt klare på at denne avgjørelsen ikke skulle være basert på et simpelt flertall.  En slik avgjørelse må være valgt og villet av et stort flertall av medlemmene, og ikke skape splittelse i organisasjonen.  Vi tar til etterretning at vi manglet noen stemmer på å få ja fra to tredjedeler av medlemmene, sier styreformann Harald Åge Weines.
 
Norsk Sjøoffisersforbunds organisasjon og vedtekter er tuftet på at avgjørelser med langsiktige og betydelige konsekvenser for medlemmene, skal tas med 2/3 flertall.  Selv om det ikke var formelt og juridisk påkrevet i dette tilfellet, ønsket og besluttet styret at LO-saken også skulle avgjøres ved 2/3 flertall i en uravstemming. 
 
Samarbeidet med LO fortsetter
Weines presiserer at den 15-årige samarbeidsavtalen mellom LO/Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund videreføres som før. Det samme sier LO.
 
- Et overveldende flertall av medlemmene i Norsk Sjøoffisersforbund har sagt ja til et tettere formalisert samarbeid med LO. Dette oppfatter vi som en klar støtte til et tett samarbeid med LO, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Hun fortsetter:
- Samtidig har forbundet valgt at 2/3 flertall skulle være nødvendig for å kunne søke medlemskap. Resultatet tar vi til etterretning og respekterer. LO har i 15 år hatt et tett og ryddig samarbeid med Norsk Sjøoffisersforbund gjennom vår samarbeidsavtale med Sjøoffisersforbundet og Sjømannsforbundet. Samarbeidet har vist at vi står sammen om alle grunnleggende spørsmål knyttet til norsk skipsfart og sjøfolks faglige rettigheter. LO er beredt til å videreføre vårt samarbeid med Norsk Sjøoffisersforbund på grunnlag av den gjeldende samarbeidsavtalen, sier Gerd Kristiansen.
 
Hun sier Norsk Sjøoffisersforbund fortjener respekt for den enorme jobben og ryddigheten organisasjonen har vist i forkant av avstemningen.
 
Felles skipsfartspolitikk
- Den høye oppslutningen og tilslutningen, tolker vi som et tegn på at medlemmene anerkjenner behovet for sterke alliansepartnere i arbeidet med å trygge rammevilkårene og fremtiden for norske arbeidstakere på sjøen. Vi har lang og god erfaring med å samarbeide med LO fra sak til sak uten å være medlem. LO deler våre målsettinger og prioriteringer knyttet til «nettolønn», allmenngjøring og andre kjernesaker.  Vi skal samarbeide tett med LO frem mot og etter valget til høsten, avslutter styreformann Harald Åge Weines.
LO-prosessen er en konsekvens av styrets ønske om et enda tettere samarbeid med LO om skipsfartspolitikken. NSOF og LO har altså hatt et samarbeid om dette i nær 15 år, og LO inviterte i 2011 til å formalisere samarbeidet gjennom et medlemskap.  Styret utredet konsekvenser, og kom til at et medlemskap ville kunne styrke Norsk Sjøoffisersforbunds påvirkningskraft. Men styret ønsket at avgjørelsen skulle tas av medlemmene direkte.
 
Viktig engasjement
Nær 40 % av Norsk Sjøoffisersforbunds 8 000 medlemmer sendte inn sin stemme. Dette er rekord. Aldri før har så mange deltatt i en direktedemokratisk avgjørelse i Norsk Sjøoffisersforbund.
 
- Vi har all grunn til å være stolte av at vi har en organisasjon av så mange engasjerte og interesserte medlemmer som er villige til å være med å ta avgjørelsene.  At styret og det enkle flertallets ønsker denne gangen ikke ble avgjørende, svekker oss ikke – tvert i mot.  Vi har hatt en frisk og åpen debatt og et stort engasjement i denne saken. Vi har vist at vi er en organisasjon som verdsetter og respekterer hverandres ulike meninger, og at vi kan ta ryddige, demokratiske avgjørelser. Det vil være en styrke for oss som organisasjon i fremtiden. Tusen takk for engasjementet, avslutter Harald Åge Weines.
 
Uravstemmingen ble avsluttet 30. mai 2013, og stemmesedlene ble talt og verifisert 31. mai av et tellekorps oppnevnt av styret. 
 

weines uniform.jpgVi tar til etterretning at vi manglet noen stemmer på å få ja fra to tredjedeler av medlemmene, sier styreformann Harald Åge Weines.