Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Innflytelse og påvirkning

31.12.2012
Størst i Norge
Norsk Sjøoffisersforbund er den største organisasjonen for ledende maritimt personell i Norge. Forbundet skal være stort og tungt i næringen og i miljøet, men en liten og tilgjengelig organisasjon for de rundt 8 000 medlemmene.
 
Direkte demokrati
I Norsk Sjøoffisersforbund er det seilende medlemmer som velger strategien og målsettingene, og det er DU som medlem som velger styret. Styret velges direkte av og blant medlemmene over stemmeseddelen. Alle endringer i vedtekter skal avgjøres i en uravstemming blant medlemmene. Du velger selv din tillitsvalgt på arbeidsplassen, og ingen medlemmer har mer innflytelse enn andre.
 
Skipsfartspolitikk
Norsk Sjøoffisersforbund arbeider for at skipsfarten skal ha gode nok betingelser til å kunne skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk. Det er forbundets oppgave å sørge for at de som fatter beslutninger som berører norske sjøfolk forstår sjøfolkenes hverdag og synspunkter. Dette gjelder så vel de siste årenes kamp for europeiske rammebetingelser, som f.eks. sjømannspensjon og andre sosiale vilkår, som besluttes på høyt politisk nivå.
 
Sjøsikkerhet og regelverk
Norsk Sjøoffisersforbund legger ned mye arbeid både i Norge og internasjonalt for å være med å utforme det regelverket som regulerer sjøfolkenes og skipsfartens vilkår. Forbundets ansatte og tillitsvalgte deltar i en rekke råd, utvalg og besluttende organer for å ivareta medlemmenes interesser på områder som bemanning, utdanning og sertifisering, sjøsikkerhet, miljø og arbeidsforhold. Norge har fortsatt stor tillit og tyngdesom skipsfartsnasjon, og derfor er det viktig at Norsk Sjøoffisersforbund er med og påvirker der beslutningene blir tatt.
 
Internasjonalt jobber forbundet blant annet for å fremme sjøsikkerheten gjennom deltakelse i mellomstatlige organer som den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF), International Maritime Organization (IMO) og gjennom sin sentrale rolle i International Federation of Shipmaster’s Organization (IFSMA).
 
Direkte dialog
For de ansatte i forbundets administrasjon er det svært viktig å treffe medlemmene på deres arbeidsplasser og høre deres synspunkter. Forbundet er hvert år om bord i rundt 400 skip og en rekke rigger i inn- og utland.