Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Fordeler - fag og kompetanse

Maritim utdanning
Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for maritim utdanning i Norge holder høy kvalitet, og for at norsk ungdom som velger sjøen som yrke får et utdanningstilbud som gjør dem til etterspurt arbeidskraft. Norsk Sjøoffisersforbund har et stort engasjement i forhold til studenter ved maritime skoler.
 
Rekruttering og kompetanse
Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra til å bevare og videreføre norske sjøoffiserers maritime spisskompetanse og gode internasjonale renommé, og derigjennom sikre etterspørselen etter norske sjøoffiserer i det nasjonale og internasjonale maritime arbeidsmarkedet.
 
Nettverk og profesjonstilknytning
Norsk Sjøoffisersforbund har som målsetting å være forbundet for alle sertifikatutdannede offiserer, gjennom hele karrieren og i alle deler av maritim sektor.  Et stadig større antall norsk skipsbefal går i løpet av yrkeskarrieren over i annet arbeid i maritim næring.  Å ha et nettverk, et faglig og juridisk støtteapparat, personlige medlemsfordeler og et faglig fellesskap med andre i sin profesjon, er viktig uansett hvor i den maritime næringen man jobber. Å være sjøoffiser er ikke bare en jobb, men også en profesjon. Sertifikatutdannet sjøoffiser er man enten man står i stilling til sjøs eller ei. 
 
Kurs og konferanser
Norsk Sjøoffisersforbund arrangerer kurs og konferanser for å dyktiggjøre medlemmene i sitt yrke:
  • Faglige kurs og regelverkskurs
  • Sjøoffiserskonferansen 
  • Tariffkonferanser
  • Konferanser for tillitsvalgte innenriks og utenriks
  • Tillitsvalgtopplæring
 
 

 kurs og konferanser