Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Faglig påfyll og politisk gjenombrudd

16.10.2015
Sjøoffiserskonferansen 2015 i Bergen 14. og 15. oktober samlet drøyt 100 medlemmer til politisk debatt, faglig påfyll og nettverksbygging.
​(Artikkelen fortsetter under bildet)

SAMLET TROPP
For første gang var politikere invitert til debatt. Direktør, sjøkaptein Hans Sande understreket ved flere anledninger under debatten at utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å sikre likeverdige konkurransevilkår i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Paneldebatten klargjorde klare fronter mellom Aps Ruth Grung – som VIL søke kunnskap og utredning - og Høyres statssekretær Dilek Ayhan som fastholder at de mener dette er proteksjonisme. Underveis kom Øyvind Korsberg med en god nyhet: Også Fremskrittspartiet går inn for en slik utredning.
Sande benyttet også anledningen til å argumentere for bedre rammevilkår for «deep sea»-segmentet.
 
(Saken fortsetter under bildene)
Risiko
Direktør i Petroleumstilsynet (Ptil), Anne N. Myhrvold åpnet den delen av konferansen som omhandlet risiko med foredraget «Risiko i rett retning? Hun orienterte om ny definisjon av risiko i petroleumssektoren og hvordan tilsynet arbeider med sikkerhet og risiko.
(Saken fortsetter under bildet)

Deretter sto Aslak Kjølstad, sjefingeniør i Luftfartstilsynet og seksjonssjef Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet for tur. Kjølstad opplyste at luftfarten ser en del av de samme problemstillinger skipsfarten har vært igjennom og fortalte om hvordan tilsynet jobber.
 
Gåseidnes tok for seg årets risikorapport og orienterte om fokusområdet 2016 som er hviletid og bemanning.
Forbundet kommer til å offentliggjøre direktoratets sjekkliste for uanmeldte tilsyn så snart den foreligger tett oppunder jul.
 
(Saken fortsetter under bildene)
Design og innovasjon
Andre dag av Sjøoffiserskonferansen åpnet med et foredrag om e-navigasjon sett fra et leverandørperspektiv av salgssjef Linda Wiik fra Furuno Norge.
(Saken fortsetter under bildet)


Kent L. Vinkel, Norgessjef i Xervo fortalte på sin side om moderne livbåtløsninger. Nytt regelverk som skal takle en hundrerårsstorm skal være på plass 1. januar 2016.
(Saken fortsetter under bildet)

Nytt bølgevarsel redder liv påsto forsker Torleif Lothe, Polytec. Han sa det nå kommer stadig mer detaljerte bølgevarsler, blant annet varsler om fenomenet kryssende sjø som kan være årsak til mange ulykker. Det etableres nå et nasjonalt senter for bølgevarsler.
(Saken fortsetter under bildet)


Farledsbevis og rekruttering

Seniorrådgiver Stein Terje Falnes, Kystverket, fortalte i siste del av Sjøoffiserskonferansen om status og veien videre når det gjelder farledsbevis. Han understreket at det skal legges til rette for utvidet bruk av farledsbevis i tiden framover. Prøve om bord av reell kompetanse skal fortsatt være en hjørnestein i ordningen.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaja Braathen, daglig leder av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og underdirektør Ynvge Bergesen i Sjøfartsdirektoratet var siste foredragsholdere, deres tema var rekruttering og utdanning.
- Søk så tidlig som mulig om fornyelse av sertifikater, sa Bergensen og la til at det nå er etablert en ordning der deler av kadettiden kan opptjenes i fartsområde 1 og 2.
(Saken fortsetter under bildet)
 


 
Konferansen ble også filmet, den publiseres på www.facebook.com/sjooff med det første.
 
Foredrag