Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Fag og fellesskap

14.10.2013
Før i tiden sto vi navigatører om bord gjennom hele karrieren. Vi hadde mange kollegaer rundt oss, og vi diskuterte fag, teknologi, rekruttering og regelverk oss i mellom.  Vi gikk gradene og holdt hverandre oppdatert.  Og vi hadde god tid til sosial omgang med våre kollegaer.  I land hadde vi en fagforening som snakket vår sak overfor arbeidsgivere og myndigheter.

Nå står vi om bord i noen år. Vi bytter arbeidssted og kolleger oftere.  Tidspresset er større.  Og også kravene om å holde seg oppdatert – faglig og teknologisk. Fagforeningen er der fortsatt for å ivareta de samme økonomiske interessene. Men i Norsk Sjøoffisersforbund er vi også bevisst at vi har en stadig viktigere rolle å fylle i forhold til å tilby faglig oppdatering og fellesskap utenfor broa.

 Tilbakemeldingene fra Sjøoffiserskonferansen 2013 viser at det er ønske om og interesse for Norsk Sjøoffisersforbund som formidler av fagkunnskap, inspirasjon og nettverk.  I Bergen fikk vi møte mange av dere som er brennende interessert i navigasjon, skip og teknologi og vårt yrkes fremtid. Og dere fikk møte mange av de mest fremsynte menneskene i næringen.  Og hverandre.

Vi har fått mange innspill til hva neste Sjøoffiserskonferanse bør handle om. Og at det må være god tid til det sosiale. Nitti prosent av de som var med, sier de vil være med neste gang.  Vi i forbundet betrakter Sjøoffiserskonferansen som et «kick-off»-arrangementet for jobben med å etablere oss sterkere som en profesjonsorganisasjon.  Å være medlem av Norsk Sjøoffisersforbund skal handle om å være medlem av en yrkesgruppe. En gang sjøoffiser, alltid sjøoffiser!