Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Dette er nettolønn

15.09.2014
Dagens refusjonsordninger for sjøfolk består av to ulike tilskuddsordninger, avhengig av hvilke skip som blir omfattet.
1)  Nettolønnsordningene for NOR-skip
Den såkalte  «nettolønnsordningen»  gjelder dersom skipet er registrert i NOR og oppfyller kravene til full sikkerhetsbemanning og kravene til opplæringstillinger.
For å kunne kreve refusjon, må rederiene dokumentere at de har et visst antall lærlinger/kadetter på hvert av skipene det søkes refusjon for.

 Rederiene søker om å få tilbakebetalt det de trekker i skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for en del av mannskapet.
·         Tilbakebetalingen er begrenset til kr 198 000 per sjømann per år («taket»).
 Omfatter  lasteskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet. I tillegg gjelder ordningen for  passasjerskip i utenriksfart i NOR (Color Line) og passasjerskip som betjener strekningen Bergen – Kirkenes (Hurtigruta).
2) Ordinær/særskilt refusjonsordning for skip i NOR og NIS
 Det  kan søkes om 12 % refusjon av lønnsutgifter for refusjonsberettiget mannskap lasteskip, passasjerskip og slepebåter som ikke driver i petroleumsvirksomhet.
For brønnbåter og skip i petroleumsvirksomhet gis det 9,3 % refusjon.
Sjøfolkene  må oppfylle en del kriterier for skatte- og trygdeplikt til Norge, innbetaling til pensjonstrygden etc.
Er skipet registrert i NOR  anses kravet til drift også oppfylt når noen sjøfolk i sikkerhetsbemanningen ikke er refusjonsberettiget.
Er skipet registrert i NIS, må alle i sikkerhetsbemanningen være berettiget refusjon:  
NIS-skip som det søkes refusjon for skal ha åtte stillinger om bord dekket av sjøfolk som er skattepliktig til Norge. Stillingene skal minst være skipsfører, overstyrmann, maskinsjef, 1. maskinist, to voksne underordnede og to opplæringsstillinger. 
Omfang
Ordningene omfatter til sammen ca 10 000 sjøfolk og pengene, ca 1,6 milliarder, må bevilges hvert år over statsbudsjettet.