Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Maritim kompetanse i en digital fremtid

05.09.2018
Norsk Sjøoffiserforbund, Norges Rederiforbund og en rekke maritime organisasjoner, akademia og maritime selskap lanserer prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid».
​(Artikkelen fortsetter under bildet)
07 web.jpg
DEN DIGITALE SJØMANN: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med adm. dir. Hans Sande i NSOF og adm. dir. Harald Solberg i NR da  prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid» ble lansert.
Skipsfarten står midt i en rivende digital utvikling. Det betyr at maritim næring og de maritime aktørene står overfor store endringer.
Norsk Sjøoffiserforbund, Norges Rederiforbund og en rekke maritime organisasjoner, akademia og maritime selskap lanserer derfor prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid». Prosjektet tar sikte på å identifisere hvilke behov næringen har, og også hvilke eventuelle endringer som vil oppstå i kompetansebehovet hos de sjøansatte.
Prosjektet ble lansert på Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo i ettermiddag. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på lanseringen.
- Vi ønsker norske sjøfolk, fastslo han.
Administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund og Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund orienterte om prosjektet som skal munne ut i en sluttrapport i februar 2019.
 

(Artikkelen fortsetter under bildene)

05 web.jpg
Syver web.jpg
OMVISNING: Både seilende medlemmer og studenter i NSOF deltok på arrangementet, som ble avsluttet med en omvisning.
Rivende utvikling
Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Gjennom flere tiår har innovasjon og teknologi vært drivere i næringen.  Nå ser man at elektriske skip, økt datainnsamling, hybride løsninger, automatisering og autonomisering får store konsekvenser for hvordan skip skal driftes, vedlikeholdes og hvordan den maritime klyngen vil se ut. Som en konsekvens vil også næringens behov for kompetanse endres.
Erfaringsbasert kompetanse
- Alle sjøfolk, fra kapteiner til maskinister og matroser har i flere tiår brakt med seg sin erfaring og kunnskap inn i bedrifter i den maritime klyngen og er helt avgjørende for mye av den innovasjonskraften som finnes i denne næringen. Hvis den norske maritime klyngen skal fortsette å være verdensledende, er det viktig at vi har gode utdannings- og forskningsinstitusjoner og den riktige kompetansen for fremtiden. Derfor går nå arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sammen for å kartlegge fremtidens behov, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.
Rederiforbundets Konjunkturundersøkelse 2018 viser at sjøfolk med operasjonell erfaring fra sjøen og folk med it-kompetanse er det rederiene vil ha størst behov for i årene som kommer.
Nye muligheter
- Det teknologiske skiftet vi står overfor kan bli en fantastisk mulighet for det maritime Norge, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.  Dette gir oss muligheten til å bygge nye maritime verdikjeder som vil gi arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. Samtidig er det nå vi legger grunnlaget for at næringen har den kompetansen den trenger også i en digital fremtid. Derfor er dette prosjektet så viktig, sier Solberg og legger til:  
- Med stor omstillingsvilje og -evne fra både eiere, ansatte, regulerende myndigheter og teknologileverandører har vi tro på at den norske maritime klyngen kan være en ledende kraft også innenfor nye digitale løsninger.
Ønsker norske sjøfolk
- Vi må ikke bare digitalisere rederen, men også sjømannen. Det er slik vi beholder norske sjøfolk og norsk kompetanse, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under pressekonferansen. Og han fortsatte:
- For å trekke en parallell så er det vanskelig å ha en industri uten industriarbeidere. Slik er det i maritim næring også. Vi ønsker norske sjøfolk!
 08 web.jpg
INNLEDET: Administrerende direktør Hans Sande innledet om prosjektet.