Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Aktiv maritim politikk må videreføres

10.09.2013
Som ventet blir det nå regjeringsskifte. Samtaler med både borgerlige og rød-grønne politikere i forkant av valget gjør at Norsk Sjøoffisersforbund har godt håp om at landets aktive maritime politikk som vi har sett de siste årene ikke bare videreføres, men også styrkes.
Signalene fra de borgerlige partiene før valget var at man skulle arbeide for en mer robust nettolønnsordning for å sikre norske sjøfolks konkurransevilkår. I tillegg fastholder Norsk Sjøoffisersforbund at allmengjøring av tariffavtaler er et særdeles viktig virkemiddel når det gjelder konkurransevilkår.
 
Stabile og forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for at vi skal forsvare hegemoniet som en maritim stormakt. Og ikke minst er gode konkurransevilkår en forutsetning for å sikre rekruttering til en av landets viktigste næringsgrener.
 
Det maritime klusteret – hvor seilende sjøfolk bidrar aktivt – skaper verdier for svimlende 150 milliarder kroner hvert eneste år. Og klusteret sysselsetter over 100.000 mennesker, en stor del av disse bor i distrikts-Norge.
 
Landet trenger en offensiv regjering som har store ambisjoner for skipsfartsnæringen. Gevinsten med en slik satsning på alle deler av det maritime klusteret vil kunne sørge for at Norge kan se lysere på framtiden enn de fleste andre nasjoner.