Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Brudd i innenriksforhandlingene – farlig spill av maskinistene

30.04.2014
Norsk Sjøoffisersforbund mener det er uakseptabelt og farlig av Det norske maskinistforbund å ville bruke innenriksoppgjøret til profesjonskamp.
Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund på den ene side og NHO Sjøfart startet mandag 29. april. Det norske maskinistforbund brøt forhandlingene samme dag. Tirsdag valgte også Norsk Sjøoffisersforbund å bryte. 
Det norske maskinistforbund brøt forhandlingene da NHO Sjøfart ikke ville knytte maskinsjefens lønnsutvikling til kapteins lønnsutvikling. De krevde også at 1. maskinisten skal være den tredje best betalte om bord, med andre ord vil de tariffeste at 1. maskinisten har bedre lønn enn overstyrmannen.  
Leker med streikevåpenet
-  Vi reagerer med vantro på at et forbund vi har et formalisert samarbeid med overrumpler oss med å starte en regelrett profesjonskamp som en del av dette tariffoppgjøret.  Det er helt uakseptabelt å leke med streikevåpenet og yppe til innbyrdes stridigheter når vårt felles hovedfokus bør være å sikre våre medlemmers konkurransekraft på norsk sokkel og kyst, sier direktør og forhandlingsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.
-  Den norske sjømannsstanden er under sterk press. Med store utfordringer knyttet til anbud og bemanning innenriks og rammevilkår for kyst, sokkel og utenriks, er det viktigere enn noen sinne at alle sjømannsorganisasjonene utviser ansvar og bidrar til å trygge norske sjøfolks omdømme.  Derfor mener vi det er et farlig spill og skadelig at Maskinistforbundet nå velger å sette yrkesgruppene opp mot hverandre og ri et prinsipp hvis eneste formål er en tariff-festet statusheving for utvalgte stillingskategorier, mener Sande.
Styret advarer
-  Dette lønnsoppgjøret burde vært brukt til å s​ørge for en solid samlet lønnsvekst for offisersgruppen og en lønn som reflekterer betydningen av kompetente, norske offiserer om bord.  Det mener styreformann Harald Åge Weines, som i går kveld innkalte til et ekstraordinært styremøte i Norsk Sjøoffisersforbund.  Styret er sterkt bekymret for Maskinistforbundets strategi, prioriteringer og manglende interesse for samarbeid. De skal på sitt møte i juni diskutere hvilke konsekvenser deres håndtering av innenriksoppgjøret får for fremtidig tariffmessig og organisatorisk samarbeid mellom forbundene, og  appellerer til styre i Maskinistforbundet om ta grep.