Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Om betaling av kontingent til Norsk Sjøoffisersforbund
 
Trekk eller faktura?

TREKK: De fleste rederier tilbyr trekk av kontingent over lønn. Er du medlem og trekkes kontingent over lønn, er det svært viktig å påse at kontingenten trekkes hver eneste måned, særlig i forbindelse med bytte av arbeidsgiver. Kontingent som ikke blir trukket, vil bli fakturert etterskuddsvis.
 
FAKTURA: Hvis din arbeidgiver ikke tilbyr trekk eller du er sykmeldt, arbeidsledig e.l. , må du kontakte oss og be om å få betale kontingent direkte via faktura. Dersom du av andre årsaker ikke ønsker at ditt rederi skal trekke deg kontingent, må du selv sørge for at rederiet ikke trekker og kontakte NSOF og be om å bli fakturert.
 
STUDENTER OG PENSJONISTER: Studenter mottar faktura for medlemskontingent kvartalsvis. Fra fjerde kvartal 2015 kan man velge e-faktura. Ikke-yrkesaktive medlemmer mottar faktura for ett år av gangen, normalt i januar.
 
Viktig å vite for deg som trekkes kontingent:
  • Ditt medlemskap – og medlemskontingent - løper fra du melder deg inn og til du skriftlig sier opp medlemskapet.
  • Kontingenten følger deg som person, ikke din ansettelse i et bestemt rederi. Du meldes ikke automatisk ut av   NSOF når du slutter i jobben og trekket stopper.
  • Kontingenten påløper uavbrutt selv om du bytter rederi, går i land, blir sykmeldt eller pensjonist.
    Du må betale kontingent for hver eneste måned du er medlem, uansett om du er i jobb eller ei.
  • Du kan ikke si opp medlemskapet med tilbakevirkende kraft – for hver måned du har vært medlem, har NSOF blant annet betalt forsikringspremie for deg
  • Du meldes IKKE automatisk inn i et fagforbund selv om du trekkes en avgift hver måned. Du er ikke medlem før du har sendt et innmeldingsskjema.  (I  skipsfarten er reglene slik at en del skal betale en tariffavgift gjennom arbeidsgiver selv om de ikke er med i noen fagforening.  Dette gir en garanti om den lønn og rettigheter som ligger i tariffavtalen som gjelder stillingen din. Men for å få alle fordeler og rettigheter som ligger i et fagforeningsmedlemskap, må du velge å melde deg inn.) 
 
Manglende trekk av kontingent
Det er fort gjort å komme på etterskudd med kontingentbetaling når lønnstrekkes gjennom arbeidsgiver stopper opp. Kontingent som er påløpt, men ikke betalt gjennom trekk, må betales over faktura. Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) sender purring når vi registrerer at kontingent ikke er trukket, eller det er trukket for lite. Fordi det ofte tar flere måneder før kontingenten sendes fra rederiet til forbundet, kan det dessverre gå lang tid før vi oppdager at trekk mangler.  Som medlem plikter du selv å påse at kontingenten blir trukket. Sjekk din lønnsslipp hver måned.