Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Veileder i bemanningssaker 2015
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund utga i april 2015 en veiledning om bemanningssaker. Målet er å  bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og håper at denne veiledning kan være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.
 
Bemanningsveiledningen
// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko 
 

Brann
​Brann ombord er en sjømanns mareritt og en brannsituasjon som kommer ut av kontroll kan fort få alvorlige og fatale konsekvenser. Et skip er et begrenset område og brannvesenet er ofte ikke like tilgjengelig som ved brann i land. Følgelig må også mannskapet ombord være i stand til å håndtere en brannsituasjon på egen hånd i de første fasene, noe som også bemanningsstørrelsen må legge til rette for.

  • Krav til røykdykkerutstyr finnes i Brannforskriften. Husk kravene sett opp mot ulik fartøystørrelse i § 9.
  • Dersom fartøyet kun er utrustet med ett sett med brannmannsutstyr er det å anse brukt i forbindelse med evakuering og søk, ikke aktiv brannbekjempelse.
  • For hurtigbåt gjelder egne krav avhengig av fartøyskategori: Alle bortsett fra kategori A skal ha to sett brannmannsutstyr om bord. (ref HSC koden 7.10.1 og 1.4.12.) Se også kap 6 Tekniske og utstyrsmessige krav i Forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip
Er det realistisk at besetningen skal kunne gjennomføre vedlikehold av brann og redningsutstyr som det er lagt opp til i fartøyets vedlikeholdstyringssystem? Hvis ikke må konkrete eksempler/tilfeller oppgis.
Det må uansett være personell tilgjengelig til å betjene utstyret, personell som ikke er opptatt med andre funksjoner. Det kan f.eks. ikke være samme person som har ansvar for radiokommunikasjonen i en nødsituasjon som også skal være røykdykker.
 
Aktuelle lenker: