Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Veileder i bemanningssaker 2015
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund utga i april 2015 en veiledning om bemanningssaker. Målet er å  bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og håper at denne veiledning kan være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.
 
Bemanningsveiledningen
// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko 
 
Mann over bord
MOB-båt er en båt som er konstruert for å redde personer i nød, og for å assistere redningsfarkoster. Alle skip skal kunne redde personer i nød, og på passasjerskip med krav om MOB-båt skal denne være utstyrt med redningsgrind for ombordtaking av personer fra sjøen.
 
  • Er det krav til MOB-båt? Se Forskrift om redningsredskaper på skip (redningsredskapsforskriften) § 9.
  • Dersom det ikke er MOB-båt om bord; er fergen egnet til å plukke opp hjelpeløse personer fra sjøen? Er det tilstrekkelig utsikt fra broen, egnet kran, tilgjengelighet til vannflaten slik at man ikke trenger MOB-båt?
  • I de senere årene har det fra Sjøfartsdirektoratets side vært fokusert på problemstillingen angående bemanning av MOB-båt. Saken har vært diskutert internt. Direktoratet har i forskjellige dokumenter kommet med anbefalinger. Saken ble senest diskutert i K-forum for bemanning i desember 2011.
    Essensen i anbefalingene har vært at en MOB-båt bør være bemannet med to mann. Et skip utstyrt med MOB-båt bør således ha en minimumsbemanning på fire; en mann på bro, en til å operere vinsj/davit og to mann i MOB-båten. Man må være to personer for å kunne manøvrere samtidig som man gjør klar redningsgrinden. Det kreves også to personer til å løfte en person fra sjøen med redningsgrinden.