Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Frisk debatt om bemanning

08.10.2015
Temperaturen ble som ventet høy da partene debatterte bemanning under  Sjøsikkerhetskonferansen  i Haugesund  i september.
Sikkerhetsbemanning - hvorfor er det så vanskelig å bli enige? Det var utgangspunktet for tre innlegg fra Yngve Folven Bergesen, underdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Harald Thomassen, adm. dir. i NHO Sjøfart og Hans Sande, adm. dir. i Norsk Sjøoffisersforbund på Sjøsikkerhetskonferansen 24. september.
 
Filmpremiere
Sande innledet sitt innlegg med en aldri så liten filmpremiere som setter fokus på nedbemanning i ferge- og lokalfart. (Filmen vil bli tilgjengelig på www.facebook.com/ sjooff). Deretter forklarte han bakgrunnen for bemanningsforskriften fra 2009 og utfordringene som har oppstått i årene etterpå.
 
Den påfølgende debatten hadde til tider høy temperatur, men ble holdt i en saklig tone. Motsetningene og virkelighetsoppfatningene mellom sjømannsorganisasjonene og NHO Sjøfart kom tydelig fram. Særlig gjaldt dette anbudsregimet.
– Det har gått fra sikkerhetsbemanning til budsjettbemanning, spissformulerte Sande. – Det blir en slags enighet blant både ledelse og ansatte i rederiene at de må rigge seg økonomisk for å kunne vinne anbud. Og så gjør de det ved å søke om nedbemanning.
 
maritimlogg-20151007_008_00_00.bmp
DEBATT: Konferansier Knut Netland (t.v.) med Hans Sande (Sjøoffisersforbundet), Harald Thomassen (NHO Sjøfart) og Yngve Folven Bergesen (Sjøfartsdirektoratet).
 
Også tillitsvalgte skal høres
Administrerende direktør Harald Thomassen i NHO Sjøfart mente imidlertid at rederiene ser klar forskjell på hva som er sikkerhetsbemanning og hva som er driftsbemanning. Han mente også at tillitsvalgte ikke nødvendigvis bør få uttale seg i forbindelse med fastsettelse av sikkerhetsbemanning, slik forskriften i dag krever. Hans oppfatning var at det bør holde med skipsførers uttalelse.
– Det er legitimt at de tillitsvalgte også er inkludert. Det handler om å skape eierskap til bemanningsfastsettelsen, understreket Sande.  – Rederiet må også bli pålagt å sende inn de risikovurderingene som ligger til grunn for bemanningssøknaden, og Sjøfartsdirektoratet må se på denne sammen med skipets ISM-plan, fortsatte Hans Sande.
– Skal vi gjøre det, må vi nok ansette en del flere saksbehandlere, svarte Yngve Folven Bergesen i Sjøfartsdirektoratet.
– Da er det bedre å styrke dialogen mellom partene før søknaden sendes, mente han.
 
Omfattende
Partene var enige om at dialogen ofte er god når det gjelder fastsettelse av bemanning. Saksbehandler Bjørn Erik Kristoffersen i Norsk Sjømannsforbund ba også om ordet under debatten.
– Der det er et problem med bemanning er det et stort problem og det er gjentagende, sa han. – Det hele handler om hvordan man ser på verden. Sikkerhetsbemanning skal i dag ivareta 14 oppgaver og funksjoner i henhold til bemanningsforskriften og IKKE bare føre båten fra A til B, sa Hans Sande. Per Christian Stubban, som er rådgiver NHO sjøfart, orienterte forøvrig om fergerederienes håndtering av ulykker og hendelser. De har satt i gang et prosjekt som kom med flere rapporter i januar i år. Rederienes sikkerhetssjefer møtes nå firefem ganger i året for å diskutere sikkerhetsspørsmål og utveksle erfaringer.